مقالات پژوهشی

?Personalized Medicine? پزشکی منحصر بفرد چیست؟

منبع: FAQS about the use of animals in science RayGreek and Niall Shanks مترجم: نگار حاجی رضا بروجردی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه علوم تحقیقات             ? پزشکی منحصر بفرد، توانایی پزشکان [...]

پزشکی فردی: درمان بر اساس تنوع ریخته ی ژنتیکی

دکتر صادق ولیان بروجنی - دانشیار ژنتیک دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم – گروه زیست شناسی – بخش ژنتیک پریناز مهدی پور: کارشناس ارشد ژنتیک دانشگاه اصفهان سید امیر [...]

مقالات پژوهشی|

چرا انسان همچنان بر روی حیوانات آزمایش می کند؟ نوشتار دوم/ فیلم

  دیده بان حقوق حیوانات / رکسانا سرابندی*: شاید بتوان بقراط را نوعی پایه گذار پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM: Evidence Based Medicine) دانست. این در حالیست که EBM یک روش [...]

مطالب مهم, مقالات پژوهشی|

چرا انسان همچنان بر روی حیوانات آزمایش می کند؟!نوشتار اول

رکسانا سرابندی*: بیش از دو قرن از آن روزی که توماس هنری هاکسلی، جانور شناس انگلیسی تشریح حیوانات را بهترین روش تدریس مفاهیم زیست شناسی می دانست، گذشته است اما [...]

مطالب مهم, مقالات پژوهشی|

منابع و مدارک حمایت کننده از روش های آموزشی انسانی و جایگزین

این منابع که شامل مقالات، کتابها، کتابچه ها، گزارش ها و.....میباشد، برای حمایت از کمپین های مخالف آزمایش روی حیوانات و کمپین هایی که روشهای آموزشی انسانی را ترویج می [...]

با وجود تمام شباهت ها، موش موش است و انسان انسان.

مشکل (و از بعضی جنبه ها تناقض) این است که توالی پروتئینها و  ژنها در شامپانزه ها و انسان بسیار مشابه است. در واقع پروتئین های انسان و شامپانزه حدود [...]

مطالب مهم, مقالات, مقالات پژوهشی|

سوالات متداول در مورد آلترناتیوهای آزمایش روی حیوانات

برای مطالع سوال های متداول در مورد آلترناتیوها و پاسخ های آنها اینجا را کلیک کنید. http://altweb.jhsph.edu/resources/faqs.html

مطالب مهم, مقالات پژوهشی|

بررسی نقادانه آزمایشات حیوانی (پرده چهارم)

ترجمه: فاطمه ن. محدودیت های علمی مدل های حیوانی مطالعات حیوانی نه قادرند نظریه های مربوط به فیزیولوژی یا پاتولوژی انسان را تایید کنند و نه رد. تحقیقات بالینی انسانی [...]

مطالب مهم, مقالات پژوهشی|