اساتید و دانشگاه های نمونه

خانم دکتر فرحناز مولوی، استاد جانورشناسی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه آزاد مشهد

به همت استاد بزرگوار خانم دکتر فرحناز مولوی و همکاری دلسوزانه مسولین محترم دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه آزاد مشهد، در کلاس‌های جانور شناسی این رشته با استفاده از ابزار‌های جایگزین ، [...]

اساتید و دانشگاه های نمونه|

آقای دکتر علی کریمی گودرزی، بخش فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج

آقای دکتر علی کریمی گودرزی، استاد فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج، در کلاس‌های عملی  فیزیولوژی خود سال‌های زیادی است که از روش‌ها و ابزار‌های جایگزین استفاده می‌کنند و معتقدند [...]

دانشکده دامپزشکی Western University

اصول بنیادی( founding principles) دانشکده دامپزشکی Western University: ۱- تعهد به یادگیری (( دانشجو-محور)): یادگیری مساله محور (PBL) در دو سال اول (شصت و چهار هفته) مستلزم همکاری گروه های [...]

اساتید و دانشگاه های نمونه|

دانشکده دامپزشکی Cumming دانشگاه Tufts

طرز استفاده از حیوانات در برنامه درسی دانشکده دامپزشکی Cumming در دانشگاه Tufts آمریکا این دانشکده از روشهای سنتی استفاده از حیوانات برای آموزش دروس دامپزشکی (آناتومی، جراحی و مهارتهای [...]

اساتید و دانشگاه های نمونه|