فیلم ها

پتانسیل روش های آموزش انسانی در آموزش دامپزشکی و سایر علوم زیست پزشکی

برای مشاهده پاورپوینت دکتر آندرو نایت در مورد پتانسیل روش های آموزش انسانی در آموزش دامپزشکی و سایر علوم زیست پزشکی، اینجا را کلیک کنید. منبع: https://www.slideshare.net/AnimalConsultants/humane-teaching-methods-in-veterinary-education

روش های جایگزین آزمایش بر روی حیوانات در آموزش پزشکی

فایل پاورپوینت ارائه مدافعین حقوق حیوانات، شاخه مخالفین آزمایش بر روی حیوانات با موضوع روش های جایگزین آزمایش بر روی حیوانات در آموزش پزشکی در شانزدهمین کنگره دامپزشکی؛ ۹ اردیبهشت [...]

فیلم ها|