روز پنج شنبه دوم خرداد ۱۳۹۲ کارگاه آموزشی شبیه سازهای آموزشی فارماکولوژی و فیزیولوژی توسط دکتر گودرز صادقی،
استاد دامپزشکی دانشگاه تهران، و با همکاری گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات و همچنین کانون دامپزشک سفید برگزار شد.
این اولین کارگاه آموزشی روشهای جایگزین استفاده از حیوانات در کلاسهای آموزشی بود که به همت آقای دکتر صادقی و با حضور تعدادی از فارغ التحصیلان، مدرسان و دانشجویان دامپزشکی دانشگاهای تهران، علوم تحقیقات، کرج و سبزوار، به طور رایگان و به هدف ترویج روشهای آموزشی انسانی و حیوان دوستانه برگزار شد.
گفتنی است در جهت پاسداشت از اقدامات پیشروانه دکتر گودرز صادفی در راستای ترویج گفتمان علمی حقوق حیوانات در مجامع آکادمیک، لوح تقدیر از سوی گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات در جریان این کارگاه به ایشان اهداء گردید.
81080238839587149831

امید می رود با حمایت دیگر دانشکده های دامپزشکی و پزشکی کشور در جهت برگزاری چنین کارگاه های آموزشی، روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات مورد کاربرد گسترده تر اساتید و پژوهشگران تحقیقات دامپزشکی واقع گردد. گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات بدینوسیله آمادگی خود را در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مشابه در دیگر دانشکده های دامپزشکی کشور اعلام می دارد.
82406783209949709253
83472630957330372417


اهدای لوح تقدیر به دکتر گودرز صادقی توسط دکتر رامک روشنایی مقدم، مدیر و نمایند حاضر از گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات
.

87315030843337419159