خرگوش ها، خوکچه های هندی و موش ها از آزمایشگاه های کارخانجات تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در کشورهای تحت اتحادیه اروپا، خلاصی یافتند!

0212

 

با فرا رسیدن ۱۱ مارس ۲۰۱۳ (مصادف با ۲۱ اسفند ۱۳۹۱)، آخرین ضرب العجل اتحادیه اروپا برای کارخانجات تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در ۳۰ کشور تحت اتحادیه اروپا به پایان رسید و از این پس این اتحادیه متعهد به پیگرد کارخانجات متخلف می شود.

قانون اولیه منع آزمایش روی حیوانات در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، از مارس ۲۰۰۹ به اجراء در آمده بود و با پایان فرصت سه ساله برای توسعه بخشی به پاره ای از تست های سمیت حاد، این قانون از همینک به شکل جامع و کامل اجراء خواهد شد.

منبع : euractiv.com