ارزیابی مثبت از روند جایگزین سازی آزمایش های حیوانی در ایران (از نگاه InterNICHE)

شبکه بین ­المللی آموزش با شفقت موسوم به اینترنیش (InterNICHE)، اخیراً گزارشی مبسوط و مصور از فعالیت های ضد زنده ­شکافی و جایگزین­ سازی آزمایش­ های حیوانی در آموزش علوم پزشکی و دامپزشکی ایران ارائه داده است که در آن به تبیین فعالیت­های انجام شده توسط این نهاد و نماینده ملّی آن یعنی گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات (IAVA) پرداخته است.

 

DSCF9343_1a_1_0

مشاهده گزارش مزبور (به انگلیسی) از اینجاhttp://www.interniche.org/en/news/alternatives-outreach-iran

2 Comments on "ارزیابی مثبت از روند جایگزین سازی آزمایش های حیوانی در ایران (از نگاه InterNICHE)"

  1. Aliaazakm-informataon found, problem solved, thanks!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*