در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات برای آموزش مهارت‌های جراحی هیچ حیوان سالمی قربانی نمی‌شود و برای آموزش جراحی  ازحیوانات صاحب‌د‌اری که نیاز به جراحی دارند،  استفاده می‌شود.

دانشجو با شرایط واقعی کار بالینی مواجه شده و زیر نظر استاد، به انجام کار پرداخته، و تمام دانش و مهارت خود را برای زنده نگهداشتن بیمار و بهبود وضعیت سلامتی او بکار می‌گیرند و حس مسولیت‌پذیری دانشجو برای حفظ سلامت بیمار رشد یافته، حس احترام آنها به زندگی یک موجود زنده افزایش یافته و  هزینه های بیمارستان های دانشگاهی با توجه به عدم نیاز خرید حیوانات سالم کاهش می‌یابند.

هدف اصلی آموزش در این بخش، یادگیری مهارت‌های جراحی برای :
۱-حفظ جان بیمار
۲- بهبود وضعیت سلامتی و فانکشن بیمار
۳- اجتناب از مشکلات بعد از جراحی مانند خونریزی و عفونت می‌باشد.

برای رسیدن به این اهداف لازم است که روی بیمار واقعی جراحی انجام بگیرد و روند بهبودی بیمار بررسی شود تا دانشجو اعتماد به نفس لازم را کسب کند و از کافی بودن مهارت خود اطمینان حاصل کند.

این روش آموزش، از نظر علمی  پربار بوده و از نظر اخلاقی نیز شایسته و قابل تقدیر است.

موسسه جایگزین‌های آزمایش روی حیوانات، به  دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد عوم تحقیقات و آقای دکتر غلامرضا عابدی، ریاست محترم بخش جراحی دانشگاه ، برای انتخاب این روش علمی و انسانی، تبریک می‌گوید.