دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۸۹ برای اولین بار  جسد یک سگ نژاد بزرگ برای کالبدگشایی و آموزش به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهدا شد.

صبح روز دوشنبه خبر مرگ “جورجی” سگ مشکی رنگ۱۰ ساله که از نژاد بزرگ بود به گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات داده شد. با هماهنگی‌هایی که از قبل با واحد علوم تحقیقات شهریار و جناب دکتر عظمایی انجام شده بود گروه جسد حیوان را چند ساعت بعد از مرگ به سردخانه‌ی دانشگاه منتقل کرد.
این اولین اقدام گروه برای جایگزین کردن جسد حیوان تازه مرده با حیوان زنده برای آموزش و کالبدگشایی بود.
در اینجا لازم است از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سهرابی و همچنین دکتر عظمایی و دکتر مرتضوی از اساتید دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، که زمینه‌ساز این حرکت انسانی و اخلاقی شدند، قدردانی به عمل آوریم.

لازم به ذکر است دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران یکی از پیشروترین دانشکده‌ها در زمینه برخورد انسانی با حیوانات در ایران است. هدف آموزش های رشته  پزشکی  و رشته های وابسته آن درمان موجود زنده ای به نام بیمار و کاهش درد و آلام او می باشد. حال این  موجود یک انسان باشد یا یک حیوان تفاوتی  ندارد.

در هیچیک از رشته‌های وابسته پزشکی  هیچ موجود زنده ای که را به  خاطر آموختن علم و دانش  نه می‌کشند نه آسیب می‌رسانند. برای آموزش آناتومی یا جراحی و یا کالبد گشایی در رشته  پزشکی هیچگاه یک انسان زنده را فدای اینکار نمی کنند، حتی اگر این انسان دارای معلولیت بسیار شدید جسمی و ذهنی بوده و فاقد پدر و مادر شناخته شده ای هم باشد. تنها در آموزشهای رشته دامپزشکی است که متاسفانه با وجودی که همه دامپزشکان قسم می خورند که به هیچ حیوانی صدمه نزنند، موجود زنده ای که قرار است بیمار آنها باشد و چشم امید به دستهای شفا بخش آنها داشته باشند، کشته می شود.

به امید آنکه  آموزش  در همه دانشگاه های ما  با رحم و شفقت .و رعایت حقوق حیوانات و بدون کشتار  انجام شود.

آگهی کلینیک دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و اطلاعیه برای دریافت جسد