ماده سگی به همراه هشت توله‌ شیرخوارش که به منظور تشریح و آموزش برای دانشجویان دامپزشکی نگهداری می‌شدند با تلاش‌های گروه «ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات» نجات یافتند.

انتقال توله ها به سبد:

سگ مادر و بچه هایش درون ماشین:

نظر به اینکه گروه مخالفان آزمایش روی حیوانات مدت‌هاست در تلاش برای معرفی و آگاه کردن جامعه دامپزشکی کشور از کشتار بی‌مورد حیوانات در کلاس‌های تشریح برای دانشجویان و همچنین معرفی روش‌های نوین و به روز به جای تشریح و آزمایش روی حیوانات می‌باشد، موفق شدند شنبه ۲۲ آبان با تلاش‌های دکتر صافی استاد کلینیکال پاتولوژی و از اعضای گروه و همچنین دکتر عظمایی از اساتید دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد واقع در شهریار، هشت توله را به همراه مادرشان از مرگ رهایی بخشند.

سگ‎ها پس از آزادی

سگ‎ها پس از شستشو توسط حامیان حیوانات

صبح همان روز در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه جلسه‌ای با سخنرانی دکتر صافی در راستای معرفی روش‌های نوین و جایگزین به جای استفاده از حیوانات در آزمایشگاه‌ها برگزار گردید. در این جلسه آزمایش روی حیوانات با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته منسوخ و خلاف اخلاق علمی دانسته و در ادامه به تشریح روش‌های جایگزین و آزمایش روی حیوانات پرداخته شد.

 امید است این حرکت پسندیده که مستلزم توجه و آگاهی افراد جامعه، به خصوص اساتید و دانشجویان دامپزشکی کشور است مورد توجه قرار گرفته و در نهایت آغازی باشد برای پایان دادن به اسارت و مرگ حیوانات در بند.