آناتومی موش صحرایی

SS Screen Capture #005

The Rat – A Functional Anatomy

تهیه کننده: University of Portsmouth

یک مرجع جامع برای تدریس و آموختن که مطالعه دقیق ارتباط بین دستگاه های بدن موش صحرایی را از ریخت شناسی Gross تا جزییات مایکروسکوپیک در اختیار می گذارد.

SS Screen Capture #006

این برنامه 3 بخش دارد: مقدمه ای بر موش صحرایی، رده بندی مهره داران، آناتومی کاربردی.
بخش آخر، این انتخاب را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد تا بتواند دستگاه های بدن را از از جنبه های آناتومیکی، فیزیولوژیکی یا بافت شناختی مورد بررسی قرار دهد.

SS Screen Capture #007
این سی دی، دارای بیش از 50 دقیقه ویدیو است که شامل نمایش حیوان زنده، تکنیک کالبدگشایی، معرفی صوتی برای همه سکانس ها، بیش از 100 لام بافتی که می تواند با بزرگنمایی های مختلف مشاهده شود، دیاگرام ها، انیمیشن ها و متن است که همه این موارد، یک محیط آموزشی غنی را برای مطالعه و درک بیولوژی پستانداران در دسترس قرار می دهد.

جزییات:
سال تولید: 1998
در قالب CD-ROM
قابل اجرا روی ویندوز

قیمت: 50 پوند انگلستان (بدون VAT)

مجید ابن النصیر

Be the first to comment on "آناتومی موش صحرایی"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*