تولیدات تصویری

روش های جایگزین آزمایش بر روی حیوانات در آموزش پزشکی

فایل پاورپوینت ارائه مدافعین حقوق حیوانات، شاخه مخالفین آزمایش بر روی حیوانات با موضوع روش های جایگزین آزمایش بر روی حیوانات در آموزش پزشکی در شانزدهمین کنگره دامپزشکی؛ ۹ اردیبهشت [...]

فیلم ها|