درباره موسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات

 

موسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات، از سال ۱۳۸۹، با نام ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات، شروع بکار کرد.
هدف موسسه، معرفی و ترویج روشها و ابزار های جایگزین مدلهای حیوانی در آموزش و پژوهش ، فرهنگ سازی در راستای اخلاق حرفه ای در علوم زیستی و پزشکی ، آشناسازی جامعه با واقعیت آزمایشهای حیوانی و مفاهیم حقوق حیوانات ، و برگزاری و شرکت در هم اندیشی و نشستهای تخصصی در این موارد، می باشد.
در این موسسه ما در پی بالا بردن آگاهی عمومی جهت (( عدم سو استفاده از حیوانات و احترام به حقوق آن ها )) در آموزش و پژوهش می باشیم.
امروزه معلمین و اساتید دریافته اند که دانش آموزان و دانشجویان، می توانند از طریق استفاده از فن آوری مدرن، با احترام به آزادی و حق زندگی حیوانات و قدر دانی از نقش آن ها در چرخه طبیعت، به همان میزان روش های مرسوم و یا حتی با کیفیت بالاتر، آموزش ببینند.
با وجود تکنولوژی پیشرفته و روش های نوینی که امروزه در اکثر مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهان استفاده می شوند، نیازی به کشتن یا آسیب زدن و تحمیل رنج و درد به حیوانات، در هیچ کلاس آناتومی، جراحی، فیزیولوژی، فارماکولوژی و …. وجود ندارد. در مقالات متعدد علمی اثبات شده که روشهای مدرن آموزشی ، کیفیت بالاتری داشته و از نظر اقتصادی نیز بسیار با صرفه‌تر می باشند.
آزار و کشتن حیوان، تاثیر بسیار منفی روی ذهن و روان دانش آموز و دانشجو داشته و به او درس بی رحمی و مجاز بودن کشتار و بی ارزش بودن جان حیوانات را می دهد و اخلاقیات و وجدان سالم نیز حکم می کند که از روش های جایگزین استفاده بشود.
سوره اسراء، آیه ۳۳ : « نفسی را که خدا برای آن حرمت قرار داده است، جز به حق، به قتل نرسانید »؛ که با وجود روشهای نوین، به نظر می‌رسد دیگر کشتن حیوانات جهت آموزش، امری به حق نباشد.

با تغییر هوشمندانه روند آموزش، دانشکده های ایران هم ردیف با دانشکده های مدرن و دوستدار حیوانات، در سطح جهانی قرار خواهد گرفت.

موسسه آمادگی دارد به مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشجوها در مورد روش های جایگزین مشاوره دهد.
ما به بخش های مختلف دانشکده ها و مراکز آموزشی پیشنهاد می کنیم تا با بستن قرارداد با موسسه، در قبال متوقف کردن تشریح حیوانات زنده و انجام آزمایش های آموزشی روی آن ها، وسایل و ابزارهای جایگزین مورد نیاز را طبق توافق طرفین، برای آن ها فراهم کنیم.
به زودی موسسه مجهز به سیستم قرض دهی ابزار های جایگزین خواهد شد و مراکز آموزشی می توانند به رایگان از آنها استفاده کنند.