مشخصات فردی
نام:

نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

جنسیت:

مــــــردزن

مشخصات تحصیلی - شغلی
دانشگاه محل تحصیلی:

سال ورودی:

مقطع:

رشته تحصیلی:

علاقمندی مرتبت:

شغل:

تخصص جنبی:

گرایش:

       
راه های ارتباطی
وب سایت:

پست الکترونیک:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

توانمندی ها
نرم افزارهای کامپیوتری و گرافیکی و آماری (لطفا توضیح دهید)

توانایی های هنری و فرهنگی (لطفا توضیح دهید)

تجربیات مرتبط با حقوق حیوانات (لطفا توضیح دهید)

مقاله نویسی، تالیف، ترجمه و تحقیق (لطفا توضیح دهید)

نحوه همکاری

تمایل دارید در چه زمینه ای با ما همکاری کنید

خبرنگاریترجمه، تحقیق، نگارشاطلاع رسانی و معرفی گروهمراودات و هماهنگی های لازم با مسئولین دانشگاهها و مراکز علمیبرگزاری همایش و مراسمگرافیک و طراحیرایانه و شبکهساخت فیلم و صداآموزش و تدریس در زمینه های مرتبط با گروهحمایت مالی ثابتحمایت مالی موردی
آیا با هیچیک از این موارد ارتباط نزدیک و موثری دارید؟
خبرگزاری ها، سایتهای خبری، رسانه ها و نشریات، رسانه های صوتی و تصویری

سازمانها یا ارگان های مرتبط و یا درگیر با حیوانات

آموزشگاه ها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی مرتبط با حیوانات