آقای دکتر علی کریمی گودرزی، استاد فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج، در کلاس‌های عملی  فیزیولوژی خود سال‌های زیادی است که از روش‌ها و ابزار‌های جایگزین استفاده می‌کنند و معتقدند برای آموزش فیزیولوژی نیازی به صدمه رساندن به حیوانات وجود ندارد و با استفاده از شبیه‌سازهای کامپیوتری و روش‌های غیر تهاجمی می‌توان با کیفیت بالا و مورد نیاز، مفاهیم درس را به دانشجویان آموزش داد.
وجود چنین اساتید فرهیخته و چنین دانشکده‌هایی که در آموزش نوین و انسانی پیشرو هستند، باعث افتخار جامعه دانشگاهی و علمی ایران می‌باشند.