اساتید و دانشگاه های نمونه

دانشگاه Philipps آلمان استفاده از شبیه‌ساز‌های Virtual Physiology را برای ایران رایگان اعلام کرد

www.virtual-physiology.com   َ✔️خبر خوب♥️ 🟣 قابل توجه اساتید محترم فیزیولوژی و فارماکولوژی و زیست‌شناسی 🟢 کارشناس‌های محترم آزمایشگاه‌های فیزیولوژی، فارماکولوژی و بیولوژی کلیه رشته‌های علوم زیستی و 🟡 دانشجویان عزیز: [...]

آقای دکتر علی کریمی گودرزی، بخش فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج

آقای دکتر علی کریمی گودرزی، استاد فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج، در کلاس‌های عملی  فیزیولوژی خود سال‌های زیادی است که از روش‌ها و ابزار‌های جایگزین استفاده می‌کنند و معتقدند [...]

دانشکده دامپزشکی Western University

اصول بنیادی( founding principles) دانشکده دامپزشکی Western University: ۱- تعهد به یادگیری (( دانشجو-محور)): یادگیری مساله محور (PBL) در دو سال اول (شصت و چهار هفته) مستلزم همکاری گروه های [...]

دانشکده دامپزشکی Cumming دانشگاه Tufts

طرز استفاده از حیوانات در برنامه درسی دانشکده دامپزشکی Cumming در دانشگاه Tufts آمریکا این دانشکده از روشهای سنتی استفاده از حیوانات برای آموزش دروس دامپزشکی (آناتومی، جراحی و مهارتهای [...]