برای دسترسی به برنامه های آموزشی آنلاین و رایگان اینجا را کلیک کنید.

منبع: http://www.humanelearning.info/alternatives.html