صدها مطالعه آکادمیک معتبر که در طی ۳۰ سال گذشته صورت گرفته، اثبات کرده‌اند که روش‌های جایگزین آموزشی  علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه‌تر هستند، از کیفیت آموزشی بالاتری نیز برخوردارند.
در اینجا لینک تعدادی از این مطالعات را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

در آدرس زیر به ۱۲۰۰ مقاله در تایید آلترناتیوها دسترسی خواهید داشت:
http://www.interniche.org/en/studieS

در آدرس زیر به ۱۰۴ مقاله در تایید آلترناتیوها دسترسی خواهید داشت: .
http://www.humanelearning.info/studies/educational_efficacy.html

چارت بررسی میزان کارآیی جایگزین‌ها در ۳۲ دانشکده دامپزشکی ایالات متحده:
https://www.hsvma.org/assets/pdfs/alternativeschart_final_3.pdf
.
Are animals necessary in biological education? – PubMed – NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17728975

Animal use in pharmacology education and research: The changing scenario

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4475840/

https://journals.lww.com/neponline/Abstract/2017/01000/Simulation_in_an_Undergraduate_Nursing.10.aspx

Grevemeyer B and Knight A. (2018). The development of a clinical skills laboratory at Ross University School of Veterinary Medicine. Altern Lab Anim 46, 177-183.
Bates, A.W. (editor) (1990). Media and Technology in European Distance Education. Proceedings of the European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) workshop on Media, Methods and Technology.

ECVAM Workshop Report 33 (1999): Alternatives to the Use of Alternatives in Higher Education.
Reinhardt, A. (1995) New ways to learn. Byte 20 (3), 51-73.
van Wilgenburg, H. (1997). Computer simulations in education. In Animal Alternatives, Welfare and Ethics. Ed. L.F.M. van Zutphen & M. Balls), pp. 469-475. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
Vervest, P. & Sherwood, P. (1992). A report for the Commission of the European Communities: Task Force Human Resourses, Education Training and Youth. Technology Options for Distance Education.
Scott, E.M. and Waterhouse, J.M. (1986). Physiology and the scientific method.
Manchester University Press, ISBN 0 7 190 2262 2.
Scroop, G.C. (1993). Research project practicals in the Department of Physiology. A 16-page in-house publication available from G.C. Scroop, Department of Physiology, University of Adelaide, South Australia 5005.
Scroop, G.C. (1993). Research and the scientific method in practical teaching in the biological sciences. Proceedings of the Australian Physiological and Pharmacological Society, 24, 186P.
Candy, P.C., Crebert, G. and O’Leary, J. (1994). An inquiring mind. B Science (Physiology). In: Developing lifelong learners through undergraduate education, Commissioned Report No. 28 (ISBN 0644 35349X), National Board of Employment, Education and Training Commission (Australian Government Publishing Service), pp 201-209.
Scroop, G.C. (1995). Use of research project practicals and the scientific method to develop problem-solving skills: a new teaching methodology in the biological sciences which does not require the use of animals. In: Animals in Science: Perspectives on their Use, Care and Welfare, Monash University Clayton Campus, Ed. NE Johnston, (ISBN 0 7326 0636 5), pp. 208-214.
National Library of Medicine, History of Medicine Division
Dr. Judy Provo, Kansas State University College of Veterinary Medicine
Dr. Anton Hoffman, Texas A&M University College of Veterinary Medicine
Dr. Daniel Smeak, Ohio State University College of Veterinary Medicine
Dr. Norm Wilson, University of Wisconsin School of Veterinary Medicine University of California College of Veterinary Medicine (Davis) website (www.calf.vetmed.ucdavis.edu)
Dr. Ludeman Eng, Virginia Tech College of Veterinary Medicine
Smeak D.D.: Simulator/Media Based Teaching of Basic Surgical Skills. Proceedings of the First Annual International Foundation for Ethical Research Workshop. Alternatives to Live Animals in Veterinary Medical Education, 1989.
Smeak D.D., Beck M.L., Shaffer C.A., Gregg C.G.: Evaluation of video tape and simulator for instruction of basic surgical skills. Vet Surg. 20:30-36, 1991.
Smeak D.D., Hill L., Beck M., Shaffer C.A., Birchard S.J.: Evaluation of an autotutorialsimulator program for instruction of hollow organ closure. Vet Surg. 23:519-528, 1994.
Pritchard, W.R., Future directions for veterinary medicine. 1988, PEW National Veterinary Education Program, Institute of Policy Sciences and Public Affairs: Durham, NC, USA
Gogne, R.M., L.J. Briggs, and W.W. Wager, Principles of Instructional Design. 3rd ed. 1988, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Johnson, A.L. and J.A. Farmer, Evaluation of traditional and alternative models in psychomotor laboratories for veterinary surgery. Journal of Veterinary Medical Education, 1989. 16(1): p. 11-14.

Nilson, L.B., Teaching at its best: A research-based resource for college instructors. 1997, Anker Publishing Co.: Bolton, MA, USA
. Distlehorst, L. and R. Robbs, A comparison of problem-based learning and standard curriculum students: Three years of retrospective data. Academic Medicine, 1998. 10: p. 131-137
Norman, G.R. and H.G. Schmidt, The psychological basis of problem-based learning: a review of the evidence. Academic Medicine, 1992. 67(9): p. 557-565.
Savery, J.R. and T.M. Duffy, Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, 1995. 35(5): p. 31-37.
. Kelson, A., Assessment drives the curriculum. Seminar course – Essentials of PBL: Tutor training, problem design and assessment. 2001. Santa Barbara, CA, USA.
Blackwood, C.C., Applying self-directed learning principles in the technical training of a highrisk industry, in Overcoming Resistance to Self-Direction in Adult Learning. New directions for adults and continuing education. Hiemstra, R. & Brockett, R.G., Eds. 1994, Jossey-Bass: San Francisco, CA, USA.
Paul, E.S. and A.L. Podberscek, Veterinary education and students’ attitudes towards animal welfare. Veterinary Record, 2000. 146: p. 269-272.
Self, D.J., et al., Study of the influence of veterinary medical education on the moral development of veterinary students. Journal of the American Veterinary Medical Association, 1991. 198: p. 782-787
Self, D.J., et al., Clarifying the relationship of veterinary medical education and moral development. Journal of the American Veterinary Medical Association, 1996. 209: p. 2002-2004. case studies western university
Dissection vs. Alternatives: A Cost Comparison. Humane Society of the United States (HSUS) (2002). www.hsus.org/ace/15305
Anonymous. 2000. Comparison of alternatives offered by veterinary schools. Alternatives in Veterinary Medical Education, 14: 6-7.
Balcombe, J.P. 1998. Letter to the editor. The American Biology Teacher 60(8): 565-566.
Balcombe, J.P. 2000. Animals in Higher Education: Problems, Alternatives and Recommendations. Humane Society Press, Washington, D.C.
Bauer, M.S. 1993. A survey of the use of live animals, cadavers, inanimate models, and computers in teaching veterinary surgery. Journal of the American Veterinary Medical Association 203(7): 1047-1051.
Bauer, M.S., N. Glickman, S.K. Salisbury, J.P. Toombs & J.M. Prostredny. 1992a. Surgical vs. terminal animal laboratories to teach small animal surgery. Journal of Veterinary Medical Education 19(2): 54-58.
Bauer, M.S., N. Glickman, L. Glickman, J.P. Toombs & P. Bill. 1992b. Evaluation of the effectiveness of a cadaver laboratory during a 4th-year veterinary surgery rotation. Journal of Veterinary Medical Education 19(3): 77-84.
Bauer, M.S. & H.B. Seim III. 1992. Alternative methods to teach veterinary surgery. Humane Innovations and Alternatives 6: 401-404.
Carpenter, L.G., D.L. Piermattei, M.D. Salman, E.C. Orton, A.W. Nelson, D.D. Smeak, P.B. Jennings & R.A. Taylor. 1991. A comparison of surgical training with live anesthetized dogs and cadavers. Vet. Surg. 20: 373-378.
Colt H.G., Crawford S.W., Galbraith O. 2001. Virtual reality bronchoscopy simulation: A revolution in procedural training. CHEST 120: 1333-1339.
Datta V.K., Mandalia M., Mackay S.D., Darzi A.W. 2001. Evaluation and validation of a virtual reality based flexible sigmoidoscopy trainer. Gut (Supplement) 48: A97-A98. alternative methods assessment of alternatives A 50

Dewhurst, D.G. & A.S. Meehan. 1993. Evaluation of the use of computer simulations of experiments in teaching undergraduate students. British J. Pharm. Proc. Suppl. 108: 238.
Dewhurst, D.G., J. Hardcastle, P.T. Hardcastle & E. Stuart. 1994. Comparison of a computer simulation program and a traditional laboratory practical class for teaching the principles of intestinal absorption. American Journal of Physiology 267 (Advances in Physiology Education 12/1): S95-S104.
Dewhurst, D.G. & L. Jenkinson. 1995. The impact of computer-based alternatives on the use of animals in undergraduate teaching. ATLA 23: 521-530.
DeYoung, D.J. & D.C. Richardson. 1987. Teaching the principles of internal fixation of fractures with plastic bone models. Journal of Veterinary Medical Education 14: 30-31.
Downie, R. & J. Meadows. 1995. Experience with a dissection opt-out scheme in university level biology. Journal of Biological Education, 29(3), 187-194.
Erickson, H.H. & V.L. Clegg. 1993. Active learning in cardiovascular physiology. Pp. 107-108 In Modell, H.I., & Michael, J.A. (editors). Promoting Active Learning in the Life Science Classroom. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 701. New York, NY.
Fawver, A.L., C.E. Branch, L. Trentham, B.T. Robertson & S.D., Beckett. 1990. A comparison of interactive videodisc instruction with live animal laboratories. American Journal of Physiology 259 (Advances in Physiology Education 4): S11-S14.
Fowler, H.S. & E.J. Brosius. 1968. A research study on the values gained from dissection of animals in secondary school biology. Science Education 52(2): 55-57.

Greenfield, C.L., A.L. Johnson, D.J. Shaeffer & L.L. Hungerford. 1995. Comparison of surgical skills of veterinary students trained using models or live animals. JAVMA 206(12): 1840-1845.
Guy, J.F. & A.J. Frisby. 1992. Using interactive videodiscs to teach gross anatomy to undergraduates at The Ohio State University. Academic Medicine 67: 132-133
. Hart, L., D. Anderson & R. Zasloff. 1993. Alternatives to the use of live animals in veterinary school curricula. Humane Innovations & Alternatives, 7: 499-503.
Heiman, M. 1987. Learning to learn: A behavioral approach to improving thinking. Pp. 431-452 In Perkins, D.N., Lochhead, J., & Bishop, J. (editors) Thinking: The Second International Conference.Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.
Henman, M.C., & G.D.H. Leach. 1983. An alternative method for pharmacology laboratory class instruction using biovideograph video tape recordings. British Journal of Pharmacology, Vol 80: 591P.
Hepner, L.H. 1984. Animals in education: The facts, issues and implications. Albuquerque: Richmond Publishers.
Holmberg, D.L., J.R. Cockshutt. & A.W.P. Basher. 1993. Use of a dog abdominal surrogate for teaching surgery. J. Vet. Med. Educ. 20(2): 61-62.
Holmberg, D.L. & J.R. Cockshutt. 1994. A non-animal alternative for teaching introductory surgery. Humane Innovations and Alternatives 8: 635-637.
Intellimation. 1995. MacPig (computer program of foetal pig anatomy). Santa Barbara, CA, USA.
Johnson, A.L. & J.A. Farmer. 1989. Evaluation of traditional and alternative models in psychomotor laboratories for veterinary surgery. J. Vet. Med. Educ. 16(1): 11-14.

Johnson, A.L., J. Harari, J. Lincoln, J.A. Farmer & D. Korvick. 1990. Bone models of pathologic conditions used for teaching veterinary orthopedic surgery. Journal of Veterinary Medical Education 17: 13-15.
Jones, N.A., R.P. Olafson, & J. Sutin. 1978. Evaluation of a gross anatomy program without dissection. Journal of Medical Education 53: 198-205.
Kinzie, M.B., R. Strauss & J. Foss. 1993. The effects of an interactive dissection simulation on the performance and achievement of high school biology students. Journal of Research in Science Teaching 30(8): 989-1000.
Kumar, A.M., R. Murtaugh, D. Brown, T. Ballas, E. Clancy & G. Patronek. 2001. Client donation program for acquiring dogs and cats to teach veterinary gross anatomy. Journal of Veterinary Medical Education 28(2): 73- 77.
Leathard, H.L. & D.G. Dewhurst. 1995. Comparison of the cost-effectiveness of a computerassisted learning program with a tutored demonstration to teach intestinal motility to medical students. ALT-J 3(1): 118-125.
Leonard, W. H. 1992. A comparison of student performance following instruction by interactive videodisc versus conventional laboratory. Journal of Research in Science Teaching, Vol 29 No 1, pp 93 – 102.
Lieb, M.J. 1985. Dissection: A valuable motivational tool or a trauma to the high school student? Unpublished Thesis, Master of Education, National College of Education, Evanston, Illinois, USA.
Lilienfield, L.S., & N.C. Broering. 1994. Computers as teachers: learning from animations. American Journal of Physiology. 11(1): Advances in Physiology Education, pp. S47 – S54.
Matthews, D. 1998. Comparison of MacPig to Fetal Pig Dissection in College Biology. The American Biology Teacher 60(3): 228-229.

McCollum, T.L. 1987. The effect of animal dissections on student acquisition of knowledge of and attitudes toward the animals dissected. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Cincinnati, USA.
Mehta A.C., Ost D., Salinas S.G., Sanchez D.E., DeRosiers A., Tasto J.L., Britt E. 2000. Objective assessment of bronchoscopy skills by a bronchoscopy training simulator. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 161: A234.
Michael, J. A. 1993. Teaching problem solving in small groups. Pp. 37-48. In Modell, H.I., & Michael, J.A. (editors). Promoting Active Learning in the Life Science Classroom. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 701. New York, NY.
Modell, H.I., & Michael, J.A. (eds). 1993. Promoting Active Learning in the Life Science Classroom. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 701. New York, NY.
More, D. & C.L. Ralph. 1992. A test of effectiveness of courseware in a college biology class. J. Educational Technology Systems 21: 79-84. alternative methods assessment of alternatives
National Academy of Sciences. 1995. National Science Education Standards. National Academy of Science Press. Washington, D.C.
Ost D., DeRosiers A., Britt E., Fein A.M., Lesser M.L., Mehta A.C. 2001. Assessment of a bronchoscopy simulator. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2001; 164:2248-2265.
Patronek, G.J. 1998. Spotlight on a school: Tufts University. Alternatives in Veterinary Medical Education 8: 4-5.
Pavletic, M.M., A. Schwartz, J. Berg, & D. Knapp. 1994. An assessment of the outcome of the alternative medical and surgical laboratory program at Tufts University. JAVMA 205(1): 97-100.

Pedersen H. 2002. Humane education. Animals and alternatives in laboratory classes: Aspects, attitudes and implications. Stockholm, Humanimal 4.
Phelps, J.L., J.O. Nilsestuen & S. Hosemann 1992. Assessment of effectiveness of videodisc replacement of a live-animal physiology laboratory. Distinguished Papers Monograph, American Association for Respiratory Care.
Prentice, E.D., W.K. Metcalf, T.H. Quinn, J.G. Sharp, R.H. Jensen & E.A. Holyoke. 1977. Stereoscopic anatomy: Evaluation of a new teaching system in human gross anatomy. Journal of Medical Education 52: 758-763.
Rowe, R.. & Cohen, R. 2000. Virtual reality bronchoscopy simulator (abstract). Anesthesiology. 93(3A): A-1219.
Samsel, R.W., G.A. Schmidt, J.B. Hall, L.D.H. Wood, S.G. Shroff & P.T. Schumacker. 1994. Cardiovascular physiology teaching: Computer simulations vs. animal demonstrations. Advances in Physiology Education 11: S36-S46.
Smeak, D.D., L.N. Hill, M.L. Beck, C.A. Shaffer & S.J. Birchard. 1994. Evaluation of an autotutorial-simulator program for instruction of hollow organ closure Veterinary Surgery 23: 519-528.
Solot, D., & A. Arluke. 1997. Learning the scientist’s role: Animal dissection in middle school. Journal of Contemporary Ethnography 26(1): 28-54
Strauss, R.T. & Kinzie, M.B. 1994. Student achievement and attitudes in a pilot study comparing an interactive videodisc simulation to conventional dissection. The American Biology Teacher 56(7): 398-402.
van der Valk, J., D. Dewhurst, I. Hughes, J. Atkinson, J. Balcombe, H. Braun, K. Gabrielson, F. Gruber, J. Miles, J. Nab, J. Nardi, H. van Wilgenburg, U. Zinko, and J. Zurlo. 1999. Alternatives to the Use of Animals in Higher Education (ECVAM Workshop Report 33). Alternatives to Laboratory Animals 27: 39-52.

hite, K.K., L.G. Wheaton & S.A. Greene. 1992. Curriculum change related to live animal use: A four-year surgical curriculum. J. Vet. Med. Educ. 19: 6-10.
Wong T., Darzi A., Foale R. & Schilling R.J. 2001. Virtual reality permanent pacing: Validation of a novel computerized permanent pacemaker implantation simulator. Journal of the American College of Cardiology (Supplement) 37(2): 493A-494A.
Balcombe, J. (2000). The Use of Animals in Higher Education: Problems, Alternatives and Recommendations. Humane Society Press, Washington, D.C.
Pedersen, H. (2002). Humane Education: Animals and Alternatives in Laboratory Classes. Aspects, Attitudes and Implications. Humanimal 4.
Ferrucci, P. (1995). What We May Be: Techniques for Psychological and Spiritual Growth through Psychosynthesis. Thorsons, London.