روز چهارشنبه،۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، پارلمان اروپا (EP)[1] با اکثریت قاطع به نفع قطعنامه‌ای رأی داد که از کمیسیون اروپا (EC)[2] می‌خواهد برنامه‌ای عملیاتی برای برچیدن تدریجی آزمایش‌های حیوانی تدوین کند.

چنین رویدادی در جایی که اخیراً شاهد پسرفت‌هایی برای حیوانات در آزمایشگاه‌ها بوده‌ است پیروزیِ سیاسیِ سرنوشت‌سازی محسوب می‌شود.

افشاشدن بی‌اعتناییِ آژانس مواد شیمیاییِ اروپا (ECHA)[3] به ممنوعیت دیرینه‌ی آزمایش حیوانی برای لوازم آرایشی از طریق درخواست داده‌های مضاعفِ حیوانی برای ده‌ها ترکیب آرایشی در رأس این پسرفت‌ها قرار می‌گیرد، که تا کنون به‌طور تخمینی جان ۲۵,۰۰۰ حیوان را گرفته است.

فیلم کوتاه «نجات رَلف،» استاپ‌موشنِ ساخته‌ی جامعه‌‌ی انسانی بین‌الملل (HSI)[4]، این واقعیت را که مردم درباره‌ی قانون منعِ [آزمایش‌روی‌حیواناتِ] اتحادیه‌ی اروپا (EU)[5] برای لوازم آرایشی به گمراهی کشانده شده‌اند به گوش مخاطبانِ بیشتری رساند.

اگر کمیسیون اروپا طرح موسوم به «راهبرد مواد شیمیایی برای پایداریِ معطوف به محیطی عاری از سمومِ» خود را عملیاتی کند، حیوانات بسیار بیشتری ممکن است در آزمایش‌های دردناک سمیت بمیرند، طرحی که بیش از پیش رهیافت «چک‌لیستیِ» اتحادیه‌ی اروپا در خطرسنجی مواد شیمیایی را که غالباً متکی به آزمایش‌های حیوانی است تقویت می‌کند.

قطعنامه‌ی پارلمان اروپا به‌درستی اشاره می‌کند که رهیافت‌های غیرحیوانی متکی بر بیولوژی انسان‌، کلید ایمنی‌سنجیِ بهترِ مواد شیمیایی‌‌اند. از همین روست که آژانس حفاظت از محیط زیست [۶](EPA) در ایالات متحده متعهد شده است به‌تدریج الزامات آزمایش‌های حیوانی را تا سال ۲۰۳۵ از میان بردارد و «لایحه‌ی لوازم آرایشی انسانی» در کنگره نیز از حمایت بیشتری برخوردار می‌شود.

جامعه‌ی انسانی بین‌الملل و دیگر گروه‌های حفاظت از حیوانات، همچنین دانشمندان و شرکت‌های صاحب‌نام اروپایی از قطعنامه‌ا‌ی که خواهان برنامه‌ی عملیاتی‌ برای برچیدن تدریجی آزمایش حیوانی است دفاع کردند.

حمایت قاطع احزاب گوناگون اعضای پارلمان اروپا نشان‌دهنده‌ی دل‌سردی روز‌افزونی است که در این پارلمان نسبت به اقدامات و طرح‌های اخیر آژانس مواد شیمیایی اروپا و کمیسیون اروپا  شکل می‌گیرد.

این قطعنامه بیانیه‌ای قوی‌ است که شامل همه‌ی انواع استفاده‌ از حیوانات در تحقیق، آزمایش  و آموزش بوده و ما را به تأمل درباره‌ی حدوداً ۱۰ میلیون حیوانی وامی‌دارد که هر سال در آزمایشگاه‌های اروپایی استفاده می‌شوند.

نزدیک به ۷۰ درصد این حیوانات در تحقیقات زیست‌پزشکی به کار می‌روند، جایی که، طبق آمار، علی‌رغم الزام قانونی ۳۵ساله برای عدم استفاده از حیوانات در صورت دردسترس‌بودن جایگزین‌ها، کاهش حاصله اندک یا برابر با صفر بوده است.

با توجه به دسترسی کنونی‌مان به فناوری‌های غیرحیوانیِ مدرن نظیر تراشه‌اندام‌های انسانی[۷] و مدل‌های کامپیوتری نسل بعدی[۸]، ادامه‌‌ی اتکا به حیوانات در مقام اولین گزینه‌ی آزمایشی را نمی‌توان توجیه کرد یا اجازه داد که باقی بماند.

با توجه به پیشرفت علم، پارلمان اروپا خواستار تغییرات عمیقِ سیستمی است، با تأکید بر اینکه برچیدن تدریجیِ آزمایش‌های حیوانی منوط است به «تأمین مالیِ ترجیحی روش‌های غیرحیوانی در تمام تحقیقات و اقدامات نوآورانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا،» تعلیم دانشمندان با رویکردهای بدیع، و حمایت از شرکت‌های تازه‌تأسیسی که این روش‌ها را ارائه و تکمیل می‌کنند.

تسریعِ گذار و تغییر به رویکردهای انسان‌محور در آزمایش‌ها و تحقیقات حوزه‌ی سلامت یکسره،  مطلوب ماست. اعضای پارلمان اتحادیه‌ی اروپا باید برای بصیرت و نگاه روبه‌جلو و پیشگامی‌شان تحسین شوند و دیگر اتحادیه‌ها نیز ترغیب شوند همین رویه را در پیش بگیرند.

حال، به همراهی افکار عمومی نیاز داریم تا مطمئن شویم که کمیسیون اروپا صدایمان را می‌شنود و برنامه‌ی عملیاتی بلندهمتانه و زندگی‌بخشی تدارک می‌بیند.

منبع: https://blog.humanesociety.org/2021/09/breaking-european-parliament-votes-to-phase-out-animal-testing-and-research.html
کیتی بلاک و سارا آموندسون

سارا آموندسون رئیس صندوق قانون‌گذاری جامعه‌یِ انسانی (HSLF)[9] است.

 

 

 

۱ European Parliament

[۲] European Commission

[۳] European Chemical Agency

[۴] Humane Society International

[۵] European Union

[۶] Environmental Protection Agency

[۷] human organ-chips

[۸] next-generation computer models

[۹] Humane Society Legislative Fund