استفاده از امواج ultrasound  در کنار روش‌های دیگر، برای آموزش آناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلبی عروقی و فیزیولوژی شریان‌ها و عروق و رفلکس‌های دستگاه قلبی عروقی:
طبق مطالعات انجام شده استفاده از ultrasound در کلاس‌های فیزیولوژی بسیار باارزش برآورد شده و در آینده نزدیک تبدیل به یک روش استاندارد آموزشی خواهد شد.
در حال حاضر در بعضی دانشکده‌های پزشکی این روش وارد سیستم آموزش فیزیولوژی شده است و رضایت شدید دانشجوها را در برداشته است.
ultrasound یک روش مطمئن و غیرتهاجمی است که فرصت مشاهده واقعی دینامیک قلب را می‌دهد و توانایی نشان دادن آناتومی، فیزیولوژی و پاتولوژی را در بیمار دارد. ultrasound یک ارزیابی مفید از بیمار به دست می‌دهد و به دانشجو مستقیما نشان می‌دهد که در بدن موجود زنده چه اتفاقی در حال رخ دادن است و رفلکس‌های قلبی عروقی را که در عرض چند ثانیه بعد از تحریک اتفاق می‌افتند، نشان می‌دهد.

X M. Paganini and A. Rubini
Department of Biomedical Sciences, Physiology Section, University of Padova, Padova, Italy
Adv Physiol Educ 40: 243–۲۴۷, ۲۰۱۶;
doi:10.1152/advan.00010.2016.

Floyd E. Bell III,1,3 L. Britt Wilson,2 and Richard A. Hoppmann3,4
۱
Department of Radiology, University of South Carolina School of Medicine, Columbia, South Carolina; 2
Department of
Physiology, University of South Carolina School of Medicine, Columbia, South Carolina; 3
Ultrasound Institute, University of
South Carolina School of Medicine, Columbia, South Carolina; and 4
Department of Medicine, University of South Carolina
School of Medicine, Columbia, South Carolina
Adv Physiol Educ 39: 392–۳۹۶, ۲۰۱۵;
doi:10.1152/advan.00123.2015.