ترجمه: فاطمه ن.

 

مرکز جایگزین های آزمایشات حیوانی دانشگاه جانز هاپکینز( center of alternatives to animal testing) (CAAT)، از سال ۱۹۸۱ برای یافتن شیوه های جدید جهت جایگزین سازی بکارگیری حیوانات آزمایشگاهی در آزمایشات، کاهش تعداد حیوانات مورد آزمایش قرار گرفته و بهبود آزمایشات ضروری با هدف حذف درد و رنج، با دانشمندان کار کرده است. CAAT یک مرکز آکادمیک و دانش محور بوده که به دانشکده ی سلامت عمومی بلومبرگ دانشگاه جانز هاپکینز* وابسته می باشد.
images-copy
CAAT با پشتیبانی از ایجاد، توسعه، معتبرسازی و بکارگیری جایگزین های حیوانات در پژوهش، آزمایشات ایمنی محصول و آموزش، دانش انسانی را ترویج میدهد. این مرکز در زمره ی گروه های فعال قرار نمیگیرد بلکه قصد دارد از طریق همکاری با دانشمندان در صنعت، دولت و تحصیلات تکمیلی برای یافتن راه های جدید جایگزین سازی روش های حیوانی با روش های غیر حیوانی، کاهش تعداد حیوانات لازم یا بهبود روش ها به نحوی که برای حیوانات درگیر، کمتر دردناک یا پرتنش باشند، تغییر ایجاد نماید.
CAAT همچنین، altweb، یک انباره ی جهانی از جایگزین های آزمایشات حیوانی را اداره کرده و یک بلاگ خبری عمومی از حیوانات به نام A Bounless Ethic را منتشر مینماید.