Untitled-2 copy

این مقررات از ۱۱ جولای ۲۰۱۳، جانشین “دستور العمل محصولات آرایشی” خواهد شد که تا کنون اطمینان میداد این محصولات آزادانه در گردش بوده و در عین حال ایمنی بالایی را برای مصرف کننده تضمین کنند.

هدف از مواد مطروحه در این مقررات این است که ایمنی مصرف کننده را تضمین کرده و از طریق نظارت بر ساخت و برچسب گذاری محصولات، اطلاعات کافی در اختیار آنان قرار دهد. این مقررات همچنین برآوردی از ایمنی محصولات و ممنوعیت آزمایشات حیوانی را فراهم میکند.

 

خلاصه

محصولات آرایشی مواد یا ترکیباتی هستند که برای استعمال روی سطوح خارجی بدن انسان(پوست، موها، ناخن ها و غیره) یا دندانها و غشای مخاطی فضای دهان تولید شده اند و دیدگاهی منحصرا مربوط به پاکیزگی، معطرسازی، تغییر ظاهر، حفاظت، حالت دادن و یا اصلاح رایحه بدن را دارند.

گردش آزادانه ی این محصولات در بازار داخلی تنها زمانی مجاز است که بر این مقررات منطبق باشند.

 

نظارت بر بازار

یک فردِ مسئول از آن ارگان رسما برای هر محصول وارد شده به بازار تعیین می شود. این فرد، مسئولِ تضمین تطابق محصولات با قوانین مربوطه شناخته می شود. در واقع، وی مسئول تضمین تطابق با ملزومات مربوط به سلامت انسان، ایمنی و اطلاعات مشتری است. او یک فایل از اطلاعات محصول را نگهداری کرده که قابل دسترسی توسط مسئولین دولتی خواهد بود.

جهت حصول اطمینان از قابل ردیابی بودن محصولات، فرد مسئول باید توزیع کنندگانی که محصولات آرایشی در اختیارشان گذاشته می شود را شناسایی کند: برای مدت ۳ سال از زمانی که محصول در اختیار توزیع کننده قرار داده شده. این موضوع شامل حال تمام افرادی که در چرخه ی تدارک دخیل اند نیز می شود.

در صورت عدم همخوانی یک محصول، این فردِ مسئول تدابیری را جهت باز پس دادن و خارج کردنش از بازار یا ارجاعش به شرکت تولید کننده در کل کشورهای عضوی که این محصول در آنها موجود است، اعمال خواهد کرد. اگر این فردِ مسئول تمام اقدامات شایسته را انجام ندهد، مراجع ملی ذی صلاح اقدامات اصلاحی را اجرا خواهند نمود.

اگر محصولی که بر قوانین منطبق است، خطر جدی برای سلامت انسان داشته باشد یا بتواند داشته باشد آنگاه مسئولین ذیصلاح ملی هر اقدام محتاطانه لازم برای جمع آوری، باز پس فرستی یا ممنوعیت فروش محصول در بازار را اعمال خواهند نمود.

 

محدودیتهای مربوط به مواد ویژه

ضمائم این مقررات لیستی از مواد ممنوعه (ییوست۲) یا مواد محدود (پیوست ۳) را در محصولات آرایشی نشان میدهد. رنگ افزاهای خاص (به جز آنهایی که در پیوست۴ نام برده شده اند)، نگهدارنده ها (به جز آنهایی که در پیوست۵ نام برده شده اند) و فیلترهای یو وی (به جز آنهایی که در پیوست۶ نام برده شده اند) نیز ممنوع هستند.

این مقررات استفاده از موادی که به عنوان سرطانزا، جهش زا یا سمی شناخته می شوند را جهت بازتولید (CMR) به جز موارد خاص نیز ممنوع میکند. بدین ترتیب سطح بالایی از ایمنی انسان را هنگام استعمال نانومتریال ها در مواد آرایشی فراهم میکند.

 

اطلاعات مصرف کننده

هدف از برچسب گذاری محصولات، حفاظت از مصرف کننده است.جعبه ها یا پکیج ها باید حاوی اطلاعات نوشتاری بصورتی غیر قابل ویرایش، خونا و مشهود باشند. محورهای این اطلاعات عبارتند از:

–          نام یا نام ثبت شده و آدرس فرد مسئول

–          کشور یا خاستگاه محصولات وارداتی

–          وزن یا حجم محتوا در زمان بسته بندی

–          تاریخ مصرف محصول در صورت نگهداری در شرایط مناسب

–          احتیاطهای لازم

–          شماره تولید محصول برای شناسایی محصول آرایشی

–          مواد سازنده ی محصول. یعنی هر ماده یا ترکیبی که به عمد در طول فرآیند ساخت بکار رفته است.

زبان این اطلاعات در جایی که محصول در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد توسط کشور عضو معین می شود.

 

آزمایش روی حیوانات

آزمایشات حیوانی باید بوسیله ی روش های جایگزین جایگزین شوند. این مقررات انجام آزمایشات حیوانی را در اتحادیه اروپا برای موارد زیر ممنوع میکند:

–          محصولات تکمیل شده

–          مواد تشکیل دهنده یا ترکیبات عناصر

این قانون همچنین در مورد بازار مصرف اتحادیه اروپا موارد زیر را ممنوع میکند:

–          محصولاتی که فرمول نهایی آنها روی حیوانات آزمایش شده.

–          محصولاتی که حاوی عنصر یا ترکیبی عناصری باشند که روی حیوانات آزمایش شده.

در شرایط خاص، در صورتیکه عنصری با کاربرد گسترده قابل جایگزین سازی نبوده و نگرانی جدی ایجاد کند آنگاه پس از رایزنی کمیته ی علمی ایمنی مصرف کننده (SCCS)، کشور عضو میتواند از کیمته درخواست کاهش این محدودیت را نماید.

 

 منبع : europa.eu

ترجمه : فاطمه ن.