آزمایشگرایان حیوانی شما را به این باور رسانده اند که سلامتی شما مرهون آزمایشات حیوانی می باشد …

images (40)

 

مبارزه علیه کالبد شکافی موجودات زنده … حیوانات نمی توانند .

 

شیوه ی زندگی =

زندگی : یک وجود زنده

+

شیوه : یک مشخصه ویژه یا شیوه ی عمل متمایز

 

شیوه ی زندگی ما چیزی را که امروزه در جامعه اتفاق می افتد بازتاب میدهد. هر چه میخوریم انجام میدهیم و می پوشیم همه ی حیوانات را به طریقی تحت تاثیر قرار میدهد. چه بسیاری از بیماری ها نظیر سرطان، بیماری های قلبی، دیابت و سکته مرتبط با شیوه ی زندگی ما و در نتیجه به مقدار زیادی قابل پیشگیری هستند.  درمان های جایگزین بی خطری در دسترس هستند، از جمله هومئوپاتی و درمان های گیاهی .

 

سرطان

طی سال ها فهمیده شده که ۸۰ درصد از سرطان ها با شیوه ی زندگی ما مرتبط و در نتیجه قابل پیش گیری هستند. این عوامل شامل سیگار کشیدن، الکل، گوشت و غذاهای چرب، داروها، آلوده کننده ها، مواد افزودنی غذاها، مواد شیمیایی صنعتی و تشعشعات بسیار شدید هستند.

قبل از سال ۱۹۱۴ دانش شناسایی بیماری های واگیر (بیماری های مرتبط با شیوه ی زندگی و محیط زیست) چندین علت برای سرطان شناسایی کرده بود؛ به عنوان مثال افرادی که پیپ میکشیدند مستعد ابتلا به بیماری سرطان لب بودند و رادیولوژیست ها در خطر فزاینده ای برای ابتلا به سرطان پوست بودند. به هر صورت تشریح کنندگان جانداران با آزمایش های روی حیوانات دچار عقده روحی میشدند.

 

بیماری قلبی

این بیماری کشنده ی شماره یک در دنیای غرب است و با تغذیه ی ضعیف همراه با استرس، الکل، سیگار و کمبود ورزش ارتباط دارد. این عوامل نمتوانند دوباره در آزمایشگاه ها ارائه شوند و عمل آیند. بیماری های قلبی با ازمایش روی حیوانات بهبود نخواهند یافت.

 

بیماری های واگیر و واکسیناسیون

مردم به سمتی هدایت شده اند که باور کنند بیماری های نظیر فلج اطفال آبله سل سرخک دیفتری و بسیاری دیگر از بیماری ها با دارو ها و واکسن هایی ریشه کن شدند که با ازمایش روی حیوانات به تائید رسیده بودند. تاریخ نشان میدهد که اینگونه نبوده است. از سال های ۱۸۵۰ کاهش گسترده ای در نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری ها وجود داشته که نتیجه ی بهبود در مراعات اصول بهداشتی بهداشت فردی تغذیه و شرایط زندگی است و این پیش از معرفی دارو ها و واکسن ها اتفاق افتاد. مردم در کشور های در حال توسعه به آب پاکیزه و غذا نیاز دارند نه دارو .

images (12)

آینده ای بدون آزمایشات روی حیوانات

 

تشریح کنندگان بدن جانداران شما را وادار داشته اند باور کنید که سلامتی شما به ازمایشات روی حیوانات وابسته است. این موضوع حقیقتا درست نیست. ما نسبت به چیزی که با بدنمان انجام میدهیم مسئولیم.

 

آیا حیوانات باید بهای شیوه ی زندگی ما را بپردازند؟

تحریم آزمایش روی حیوانات برای سلامتی ما زیان آور نخواهد بود. این کار تنها ما را به  سمت حیات سالم تر و خوش بینانه هدایت میکند. تشریح جانداران تنها در اقتصاد و سیاست موضوعیت دارد .

 

درمان بیماری ها فوق العاده سود آور است، پیشگیری اینگونه نمی باشد .

تنها فشار از جانب شما این آزمایشات را متوقف خواهد کرد. مخالفت عمومی علیه این ازمایش های زیان آور و غیرضروری را به سمت حذف شدن سوق خواهد داد .

از خودتان این سوالات را بپرسید:

  • آیا من مالیات هایم را برای پشتوانه ظلم به حیوانات میپردازم؟
  • چگونه شفای انسان ها با ناقص کردن اعضای حیوانات یافت میشود؟

 

ترجمه : شیوا جعفری


منبع : arrc.org.au