گزینه های پیچیده ی دیگری برای آزمایش روی حیوانات وجود دارد. این روش ها مقرون به صرفه تر، با قابلیت پیش بینی بالاتر از آسیب های انسانی، نتایج سریع تر و عاری از خشونت علیه حیوانات هستند.
حال چرا شرکت ها از این روشهای مدرن بهره نمی برند؟ دو دلیل عمده عبارتند از ترس از ایمنی انسانها و ترس از دعاوی پاسخگویی در قبال محصول.
در سال ۱۹۵۹ “اصول تکنینک آزمایشی انسانی” در لندن منتشر شد و از گزینه های جایگزین آزمایش روی حیوانات به عنوان سه R نام برد که عبارتند از:

  Refinement :  بهبود
  Reduction :  کاهش
  Replacement : جایگزینی
از این میان تنها مورد آخر مورد تایید حامیان واقعی حیوانات است. بهبود یا کاهش کماکان نادرست هستند.
لوازم آرایشی Revlon، یکی از اولین شرکت های بزرگی برای تحقیقات روی این شیوه های جایگزین با اهدا ۷۵۰۰۰۰ هزار دلار به دانشگاه راک فلر سرمایه گذاری کرد.
سازمان های متععدی از جمله مرکز جان هاپکینز برای جایگزین های آزمایشات حیوانی (CAAT)، بنیاد جهانی تحقیقات اخلاقی، انجمن لوازم بهداشتی و آرایشی، انجمن صابون و شوینده نیز حمایت کردند و کار خود در راستای تایید چنین گزینه هایی آغاز کردند.
ولی فراموش نکنید در حالیکه شرکت ها به دنبال شیوه های دیگر هستند، استفاده از حیوانات بالا می ردو چون آزمایش روی حیوان باید دوشادوش شیوه های جدید انجام گیرد تا نتایج سازگاری بدست آید.
در حالیکه آزمایش روی حیوانات هنوز در شرکت های بزرگی همچون Procter and Gamble and Lever Brothers وجود دارد، هم اکنون چند صد شرکت “عاری از خشونت” نیز وجود دارند.

حال، امروزه از چه روش های دیگری استفاده می شود؟ رایج ترین این شیوه ها عبارتند از: آزمایشات in vitro، نرم افزارهای کامپیوتری، پایگاه داده ی آزمایشات سابق (برای پرهیز از تکرار)، و حتی آزمایشات بالینی انسانی.
استفاده از سلول ها، ارگان ها یا کاشت بافت نیز می توانند جایگزین شوند. گرچه کماکان حیوانات قربانی می شوند تا از اعضای بدنشان در چند مورد فوق استفاده شود.


ترجمه: فاطمه ن.

 منبع: AllForAnimals