ابزارهای جایگزین چه هستند؟

ما ابزارهای جایگزین را به عنوان کمکهای آموزشی یا دستاوردهای آموزشی که جایگزین استفاده مضر از حیوانات می‌شود یا آموزش بدون درد موجود را کامل می‌کند تعریف می‌کنیم.

download (13)

آموزش با شفقت در علوم زیستی این است که:

* آموزش مترقی که اهداف آموزشی آن توسط روشهای جایگزین صورت میگیرد.

* جایی که حیوانات از آزار آزاد هستند و دانشجویان آزادی وجدان دارند.

* آموزشی که مشوق دستورات آسمانی و احترام به ارزش زندگی است.

download (15)

مدل‌ها و شبیه‌سازها

این‌ها شامل مد‌ل‌ها‌ی ارزان و وسایل آموزش جراحی می‌شود تا مانکن‌های کامپیوتری مدل‌های پایه می‌توانند برای مطالعه آناتومی بکار روند و یا یادگیری خوب استعمال حیوانات را بدون استرس حیوانات و اضطراب دانشجویان تسهیل کنند تنوع وسایل آموزش جراحی شامل مدل‌هایی از پوست، ارگان‌های داخلی و اعضا می‌شود که می‌تواند فرصتهایی برای دانشجو فراهم کند تا مهارتهای پایه شامل هم‌ آهنگی چشم است، استفاده از وسایل و تکنیک‌ها مانند بخیه را به خوبی یاد بگیرند. وسایل آموزش ارگان زائد به استفاده از بافت حقیقی در کار اجازه می‌دهد. محصولات پیچیده‌تر شامل مانکن‌هایی برای آموزش مهارتهای IV، لوله‌گذاری و کاتاتر گذاشتن حیوانات و مراقبت ‌های ویژه از احیا تا تخلیه مایع پلور می‌شود. مانکن‌های کامپیوتری درجه دیگری از پیچیدگی و حمایت به آموزش موثر دانشجویان می‌افزاید.

images (68)

فیلم و ویدئو

غیر فعال اما موثر به عنوان بخشی از روند آموزش فیلم و ویدئو می‌تواند زمینه خوبی بدهد و یک ابزارهای جایگزین بصری با کیفیت فراهم کند. ویدئوهایی که از تشریحات حرفه‌ای تهیه شده‌اند اطلاعات بیشتری به دانشجویان می‌دهند تا تشریحی که توسط خود دانشجو انجام می‌شود و می‌تواند برای استفاده دانشجویانی که چنین مهارتهایی را قبل از تشریح اجسادی که از راه‌ اخلاق تهیه شدند نیاز دارند استفاده شود.

شبیه سازی چندرسانه ای کامپیوتری

download (14)

فرصتهای مرتبط با گسترش نرم‌افزار کامپیوتری در ارتباط با آموزش موثر علوم زیستی بطور زیادی در طی سالهای اخیر افزایش یافته. از تشریح مجازی که دانشجویان می‌توانند روی صفحه انجام دهند گرفته تا شبیه‌سازهای کاملاً واقعی از تکنیک‌های کلینکی با ابزارهای سه بعدی و لمس کردنی فرصتها تنها با مرزهای تکنیکی و پنداری محدود شده‌اند. یادگیری همراه کامپیوتر همچنین می‌تواند عمق و پهنای بیشتری به تجربه یادگیری بیفزاید. برای مثال مورفولوژی بین گونه‌ها می‌تواند با کلیک موس کامپیوتر مقایسه شود و یا بافت شناسی و سایر درسهای مرتبط با جلسات علمی.

یک تصویر به سادگی بزرگ یا کوچک می‌شود، دستگاه عصبی و گردش خون ناپدید می‌شود یا به صورت سه بعدی مشخص می‌شود، ماهیچه‌ها تحریک می‌شوند، کیفیتهایی چون کدری ارگان‌ها کنترل می‌شوند تا بیشتر ارتباط میان ساختمان‌ها درک شود. تجربه حسی افزایش یافته و درجه کنترل در نرم‌افزار جدید از یادگیری موثر حمایت می‌کند، بعضی برنامه‌ها شامل آزمایشگاههای مجاری می‌شوند با انتخاب‌هایی برای کار کردن در آزمایشهای مختلف. دانشجویان می‌توانند در قدم‌های خود کار کنند بخشی از آزمایش را تکرار کنند و از ماده حامی تا زمانیکه اطمینان حاصل کنند که تکنیک و دانش را آموخته‌اند استفاده کنند. طبیعت متنوع توسعه‌های جدید تکنولوژی می‌تواند جذاب باشد که به تجربه یادگیری دانشجویان می‌افزاید و بخش مهمی از آموزش رسمی آنها برای تخصص می‌باشد که فن آوری اطلاعات و مهارتهای کامپیوتری نقش مهمی بازی خواهند کرد.


آزمایش روی خود دانشجو

download (16)

برای جانورشناسان و دانشجویان پزشکی و دامپزشکی نمی‌توان بر اهمیت آزمایش روی بدن زنده تاکید بیش از حد کرد. یادگیری موثر از روندهای فیزیولوژیکی تنها با چند آزمایش روی بدن بدست می‌آید. آزمایش روی خود دانشجو یک ابزار جایگزین غیر تهاجمی است. بدن انسان البته موضوع مرتبط با دانشجویان پزشکی است و آزمایش روی خود در خیلی از موسسات به عنوان تمرین نرمال استفاده می‌شود. ولی بدن انسان می‌تواند در تمام علوم زیستی استفاده شود چنین تمریناتی شامل آزمایشات ساده مانند خوردن ویورتیک یا انجام آزمایش و سپس اندازه‌گیری تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تا آزمایشات پیچیده‌تری از قبیل اندازه‌گیری سرعت هدایت عصبی با وسایل آزمایش روی خود وصل شده به نرم‌افزار مناسب کامپیوتری می‌باشند. شرکت زیاد و دلبستگی چنین آزمایشاتی آنها را شدیداً به یاد ماندنی و لذت بخش می‌کند.

اجساد حیوانات که به صورت اخلاقی تهیه شده اند

ابرای بسیاری از دانشجویان جانورشناسی و تمام دامپزشکان آینده مطالعه آناتومی بدون مقداری کار کردن بر روی حیوان و بافت حیوان کامل نمی‌شود. مشابهاً برای جراحی آموزش اگر آزمایش واقعی بر روی بافت حقیقی اجرا نشود کافی نخواهد بود. البته ابزارهای جایگزین هایی که بدون کشتن و آزار حیوانات از راه اخلاقی تهیه شده‌اند برای چنین نیازهایی وجود دارند. به ویژه استفاده از اجساد حیوانی که از راه اخلاقی تهیه شده‌اند اخلاقی تهیه نشده بدین معنی است که حیوانات برای تهیه اجساد و بافت برای تمرین عملی نگهداری و کشته نشوند و مغازه‌ای هم برای چنین استفاده‌ای وجود نداشته باشد. مثالهایی از تهیه اخلاقی شامل حیواناتی می‌شود که بطور طبیعی یا در تصادف مردند و یا به دلایل خوب پزشکی کشته شدند. کلینک‌های دامپزشکی و مزارع دو منبع خوب بالقوه هستند و بعضی از کالج‌های دامپزشکی با کلینک‌ها برای اجساد ارتباط دارند. تعداد زیاد تمرینات خصوصی نیز تاکید بیشتری بر اجساد اخلاقی تهیه شده دارد. مشکلات موسسات این است که ارتباط صحیح را ایجاد کند و سازمان‌های قابل تحمل برای استفاده موثر از این منابع را بسازند. همینطور نیاز است که موسسه‌ها نشان دهند که احترام خواهند گذاشت و بطور اخلاقی از بدن حیوانات همراه سابق که برای مقاصد آموزشی در اختیار آنها گذاشته شده‌اند استفاده خواهند کرد.


تمرین کلینکی

images (73)

انتظار می‌رود که آموزش دانشجویان پزشکی شامل آزمایش روی بیماران حقیقی باشد و هر چه آزمایش بیشتر باشد ـ در سطح و زمان مناسب ـ آموزش بهتر خواهد بود. از فیزیولوژی تا پاتولوژی و جراحی آموزش شامل بیماران کارآموزی مناسب و واقعی را نشان می‌دهد. یادگیری بر پایه مشکلات مرتبط با موارد واقعی کلینکی نیز به عنوان یک دستاورد قوی آموزش شناخته می‌شود. این پیام به ویژه برای موسساتی مهم است که کار آزمایشگاهی روی حیوانات هنوز برای آموزش پزشکی استفاده می‌شود. برای آموزش دامپزشکی که حیوانات موضوع مرتبط هستند تمرین کلینکی مجدداً یک ابزار جایگزین برای آزمایش روی حیوانات است، خیلی از کالج‌های دامپزشکی با کلینک‌های دامپزشکی در ارتباط هستند که چنین آموزشی را فراهم می‌کند. این روش آموزشی بسیار نزدیکتر به تمرین تخصصی کلینکی که دانشجو بعد از اتمام تحصیل به آن وارد می‌شود ارائه میدهد. یکبار که دانشجو کار با حیوان و مهارتهای کلینکی پایه را یاد گرفت می‌توانند به تدریج تمرینات جراحی را با شاگردی دامپزشک ماهری شروع کنند. دانشجویان همینطور می‌توانند در اعمال جراحی سودمند دیگر شرکت کنند. بطور قطع تمرینات کلینکی به عنوان یک دستاورد برای آموزش نقش دانشجو در تمام مراحل را تامین می‌کند. از خود جراحی تا مراقبت بعد از عمل و بهبود حیوانات.

آزمایشگاه های in vitro

images (74)

گسترش سریع و درک تکنولوژی in vitro در تحقیقات و تست نیاز به آشنایی دانشجوی لیسانس با تکنیک‌ها دارد. روشهای in vitro به جای in vivo می‌تواند این تجربه را فراهم کند و بافت حیوانات استفاده شده برای چنین کاری می‌تواند بطور اخلاقی تهیه شود. به علاوه استفاده از بافت حیوانات در بعضی کارهای عملی می‌تواند مستقیماً با مواد گیاهی جایگزین شود. برای مطالعه تنفس سلولی و انتقال الکترون میتوکندری می‌تواند از مخمر، سیب‌زمینی یا چغندر به جای روش مرسوم استفاده از کبد موش برای مثال تهیه شود.

ترجمه : دکتر سپهر شفیع زاده
منبع :
www.interniche.org