مترجم: فلور خواجوی
دستها هم تراز با تاندونها حرکت میکنند.  تاندون مچ هنگامی که تحت فشار قرار میگیرد، باعث تیر کشیدن و جمع شدن انگشتها میشود.

وسایل مورد نیاز:

• مقوا

• قیچی
• موکت بر
• نی تاشو

dast3
• نخ یا ریسمان
• کش باریک
• دستگاه هویه یا چسب ماتیکی
• مداد
شکل دست یک فرد بالغ را روی مقوا رسم کردیم و با دقت آن را بریدیم.

dast4
نی های تاشو را روی هر انگشت قرار دادیم و با چسب محکم کردیم، به ترتیبی که قسمت تاشو در داخل دست و قسمت بلند آن روی انگشتها قرار گرفت.لبه های نیها را به اندازه لبه انگشتها کوتاه کردیم.

dast5

با مداد، جای مفاصل و بندهای انگشتها را مطابق با دست واقعی روی مقوا مشخص کردیم. سپس برای سهولت در استفاده، این قسمتها را در پشت دست با استفاده از موکتبر کمی تا کردیم. بنابراین، انگشتها بطور صحیح حرکت کرده و خم میشدند.

dast6
در جاهایی که مفاصل قرار دارند، نی را با زاویه ۴۵ درجه بریدیم. این کمک میکرد که انگشتها نیز بطور دقیق حرکت کنند.

hand1
زمانی که تمام برشها را انجام دادیم، شکل صفحه بعد بدست می آید:

hand2
سپس، نخ ها را از داخل تمام نی ها رد کردیم و در هر دو قسمت بالا و پایین، مقدار بلندی از نخ را باقی گذاشتیم. کش ها را بریدیم بطوریکه بجای حلقه، یک نوار باریک از آنها داشتیم. در بالای هر انگشت، ما کش و نخ را با هم گره زدیم.

hand3
با برگرداندن دست به سمت دیگر، و با انگشت هایی که به سمت بیرون صاف شده اند قسمت های انتهایی نخ ها را به بخش پشت دست چسب زدیم. چسب فقط باید در قسمت پایانی نخ زده شود. بخش های باقیمانده باید آزاد باشند تا بتوانند براحتی حرکت کنند و انگشتها را هدایت کنند. نخها کمک می کنند تا انگشتها پس از خم شدن به حالت اولیه برگردند.

hand5
با کامل شدن دست، حالا ما امکانات زیادی برای «بازی» کردن با آن داشتیم تا ببینیم حین حرکت از پایین به بالای نخها، تاندون های دست چگونه عمل می کنند.

hand6
یکی از کارهای مورد علاقه ای که می توانستیم با این دست انجام دهیم ایجاد حروف زبان اشاره و هجی کردن کلمات و عباراتی مثل «دوستت دارم» بود…

hand7
این طرح بزرگی بود و ما از نتیجه آن خیلی خوشحال بودیم. هر کسی که آن را دیده مبهوت شده است. این طرح به وضوح حرکات دست را نشان می دهد. من به شدت اجرای آن را توصیه می کنم.