مترجم: فلور خواجوی

ستون مهره ها نه تنها «ستون فقرات» و پایه اصلی بدن ما هستند، بلکه گذرگاهی برای سیستم اعصاب مرکزی ما هم محسوب می شوند.
حیرت انگیزترین ویژگی ستون مهره های ما انعطاف پذیری آن است. آیا می توانید تصور کنید که زندگی چقدر سخت می شد اگر ما نمی توانستیم خم شویم؟
ما الگویی از ستون مهره ها ساختیم که ترکیبی از مهره ها و دیسک ها نشان میدهد و اینکه چطور هر مهره دارای یک بالشتک و ضربه است. این ترکیب استخوانی و بافت ، با حرکت بدن ما، قادر به خم شدن است.
چگونه الگوی ستون مهره های خود را بسازید:

spine2

این طرح خیلی ساده، راحت و سریع است.

برای تهیه وسایل، کل چیزی که شما نیاز دارید ماکارونی به شکل چرخ ماشین برای مهره ها، آب نبات صمغی برای دیسک ها، و یک پیپ پاک کن برای اتصال آنها. (ما همچنین در این مورد بحث کردیم که چگونه دسته ای از اعصاب از مرکز مهره ها و دیسک ها عبور می کنند، درست مثل پیپ پاک کن که از میان ماکارونی و آب نبات ها می گذرد.)
«ستون مهره های» خودتان را با قرار دادن یک در میان آب نبات ها و ماکارونی ها روی پیپ پاک کن قرار دهید. انتهای کار را گره بزنید تا همه اجزای طرح در جای خودشون محکم قرار بگیرند و تکان نخورند.
نشان دهید که چگونه ستون مهره ها می تواند صاف باشد، و اینکه چگونه می تواند منعطف باشد وقتی ما خم می شویم.
بهترین قسمت این تجربه؟

کودکان بعد از تمام شدن کار، عاشق خوردن تمام آب نبات ها هستند!

منبع:

http://www.aclassofone.blogspot.com/2013/11/apologia-anatomy-physiology-unit-two_19.html