مترجم: فلور خواجوی
دانش آموزان از این برنامه های درسی خیلی لذت میبرند و ذوق زده می شوند.
اینجا ما مدل خوراکی سلول را ساخته ایم که تمام اندامک های موجود در آن را نشان می دهد.
با مقداری شکلات شروع کردیم
مواد لازم:
آب نبات های ژله ای برای میتوکوندر ی راکیزه(البته ما به بیش از یک شکلات نیاز داشتیم!)
نوعی اسمارتیز(اسکیتل) برای لیزوزوم یا کافینه تن
اسمارتیز برای دستگاه گلژی
میوه های قاچ شده به شکل شبکه اندوپلاسم یا ریزتورینه
تعداد زیادی از ریبوزوم های تنبل
تکه ها و پوست میوه برای سانتریول یا همان قسمت میانی یاخته
یک گوی آتیشین برای هسته
قسمت سیتوپلاسم یا همان بدنه یاخته- ژله لرزان- مثل ماده ای که اندامک ها از طریق آن حرکت می کنند، از یک بسته ژله زرد رنگ ساخته شده که برای سفت تر شدن کمی ژلاتین به آن اضافه کردیم.
پس از مخلوط کردن ژله، آن را داخل ظرفی که با روغن کانولا آغشته کردیم می ریزیم و اجازه می دهیم تا سفت شود. تمام «اندامک ها» را آماده کرده ا و درمورد هر یک از آنها و اینکه چه کاری در داخل یاخته انجام می دهند برای دانش آموزان توضیح می دهیم.
زمانی که ژله سفت شد، تکه های شکلات را داخل آن ریخته و ژله را داخل یک بشقاب برمیگردانیم.
اینجا نمای نزدیک یاخته ما را می بینید:

س2

هسته را می توان بخوبی در این تصویر دید.

س3

و در نهایت، تصویری از پروژه کامل شده.

س4

 

منبع:

http://www.aclassofone.blogspot.com/2013/09/apologia-anatomy-physiology-unit-one_23.html