منبع: http://www.interniche.org/en/humaneeducation/assessment

گزارش های زیادی از مطالعات دانشگاهی در مورد استفاده از روش ها و ابزارهای آموزشی نوآوری شده و مقایسه آنها با روش های سنتی و بدوی استفاده از حیوان، منتشر شده است.

نتیجه ارزیابی نشان می دهد که میزان یادگیری دانشجویان و کارورزانی که از جایگزین ها استفاده می کنند، مساوی و یا حتی بهتر از افرادی است که برای آموزش از حیوان استفاده می کنند.

جای تعجب نیست، زیرا که (( جایگزین ها )) برای بهبود کیفیت آموزشی طراحی شده و توسعه یافته و بکار می روند.

رویکردهای جدید آموزشی نه تنها موجب دستیابی به اهداف آموزشی با کیفیت بالاتری می شوند ، بلکه تعداد بیشتری از اهداف آموزشی را فراهم می کنند.

TraumaMan-8178-1024x576

مقالاتی نیز توسط مربیانی که از روشهای نوین استفاده کرده و درگیر تغییر فرم برنامه های تحصیلی هستند، نوشته شده و اشاره به استفاده از جایگزین ها در موارد خاصی دارند.

محصولات و ابزارهای جدید آموزشی نیاز به ارزیابی دارند. پیشنهاداتی اغلب به صورت شفاهی از استادی به استاد دیگر منتقل میشوند. فعالیتها و توسعه ابزار و روش ها باید به روز و مدرن باشند و برنامه های تحصیلی  نیاز به تغییر ساختار دارند. تهیه و بررسی محصولات جدید نیاز به سرمایه گذاری دارند. کتابخانه های متشکل از مجموعه ای از جایگزین ها و نیز فرصت هایی که در همایش ها برای آشنایی با این محصولات و امتحان کردن آنها پیش می آید، نقش مهمی در بررسی محصولات بازی می کنند. اما باز هم نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد.

آیا شما می توانید در یک ارزیابی نقادانه یک محصول شرکت کنید ؟ تاثیر ابزار و روشهای جدید را منعکس کنید ؟ یک مطالعه انجام دهید؟ برای طراحی و اجرای  تولیدات جدید پیشنهادی بدهید؟

لطفا نظرات خود را به InterNICHE discussion list بفرستید.

کسانی که محصولات را از InterNICHE Alternatives Loan Systems  قرض می گیرند نیز برای ما در مورد آنها بازخورد بفرستند و نظرشان را اعلام کنند.

دسترسی به پایگاه داده های مطالعاتی اینترنیش اینجا   و خواندن مدارک  HUSU در مورد مطالعات مقایسه ای :

Comparative Studies of Dissection and Other Animal Uses in Education.

هم چنین EuRCA site را هم ببینید.