ترجمه: کیمیا جانفدا


اتحادیه ملی ضد زنده شکافی

National Anti-Vivisection Alliance

(NAVA) یک تشکیلات سازمان یافته برای حمایت از حیوانات و جلوگیری از زنده شکافی آنان در آزمایشات است که به طور جدی در تلاش برای برچیدن هرگونه مطالعاتی است که در آنان از حیوانات استفاده شده است. این تشکیلات در سال ۲۰۱۰ پی ریزی شد و به فعالیت در مسائلی مانند آموزش، اعتراض علیه زنده شکافی، ورود به لابی های سیاسی، تحقیقات برای جلوگیری از زنده شکافی و ممانعت از مطالعاتی که در آنها از حیوانات استفاده شده است، می پردازد.تحقیقات

images (8)

NAVA تحقیقات بسیار چشمگیر و گسترده ای را در زمینه مطالعات حیوانی و پرورش حیوانات برای استفاده در آزمایشات انجام داده است. در سال ۲۰۱۰ گزارش محرمانه ای از قاچاق میمونها از کارائیب برای استفاده در لابراتوارها منتشر شد که عمدتاً این قاچاق به منظور آزمایشات لابراتورارهای کشور آمریکا صورت می گرفت. در این مورد سازمان حمایت از رفاه حیوانات در آمریکا توانست حداقل ۱۳ مورد نقض آشکار حقوق حیوانات در این معاملات را گزارش کند. مواردی از قبیل: گرسنه و تشنه نگه داشتن میمونها در طول سفر، خطر خفگی در اثر ازدحام بیش از حد و … .

در سال ۲۰۱۱ گزارشی تحت عنوان ‘به دنیا آمدن برای مرگ’ در مورد پرورش بیگل ها(نوعی نژاد سگ) برای آزمایشات توسط لابراتورهای هارلان (آزمایشگاهی که برای سایر ازمایشگاهها نیز حیوان تامین میکند) منتشر شد. یافته های این گزارش توسط یکی از اعضای NAVA که به طور مخفیانه وارد مجموعه پرورش سگها شده بود تهیه شده است.او عنوان کرده است که سگها در محل بسیار کثیف و مشمئزکننده که آغشته به ادرار و مدفوعشان بود نگهداری می شدند و بر پوست آنها آثار ضرب و شتم با چماق نیز دیده شده است. او میگوید:

یکی از پرسنل آنجا به سمت آغل سگها رفت یکی از آنها را از زانو بلند کرد و نگه داشت و وقتی که حیوان تقلا می کرد خود را نجات دهد او را با لگد می زد بعد سگ را از گلو بلند کرد و گفت: هنوزم میخوای تقلا کنی؟

download (1)

مسئله بحث برانگیز مزرعه پرورش بیگل ها

 B&K یک کمپانی پرورش دهنده حیوانات در انگلستان برای اهداف تحقیقاتی است. در سال ۲۰۱۱این کمپانی درخواستی را مبنی بر گرفتن مکانی بزرگ برای پرورش سگها و فروش آنها به لابراتوارها برای زنده شکافی به انجمن یورکشایر ارائه داد که پس از آن گروه ائتلافی شامل اتحادیه ملی ضد زنده شکافی (NAVA)، اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی (BUAV) و جامعه ملی ضد زنده شکافی (NAVS) معترضان را در یورکشایر شرقی برای مخالفت با درخواست کمپانی B&K دور هم جمع کرد. این موج اعتراض سراسر کشور را فرا گرفت تا اینکه در ۱۶جون ۲۰۱۱ مشخص شد که انجمن یورکشایر با اکثریت آراء این درخواست را رد کرده است.

در اگوست ۲۰۱۱ کمپانی مورد نظر تقاضای فرجام برای رای صادر شده کرد و عنوان کرد که قصد دارد مکانی را در منطقه بریستول برای پرورش سگها اجاره کند، که اینبار نیز با حمایت گروههای یاد شده طوماری به امضای بیش از ۲۸۰۰۰ نفر در سراسر کشور رسید به منظور اعتراض و مخالفت با وجود چنین مکانی.

images (5)

مبارزه علیه زنده شکافی حیوانات

در سپتامبر ۲۰۱۱، NAVA تماسهای بسیار زیادی را با دولت بریتانیا برقرار کرد و دولت را تحت فشار قرار داد برای متعهد کردنشان به کاهش استفاده از حیوانات در لابراتورهای کشور.طرفدارانNAVA تظاهراتی را برای شروع مبارزه در خیابان داونینگ (خیابانی که پارلمان انگلستان در آن قرار دارد) بر پا کردند. تظاهر کنندگان در حالی که پرچمهایی ارغوانی رنگ (رنگ ارغوانی نماد مبارزه با زنده شکافی می باشد) حمل می کردند به سمت پارلمان رفتند و نامه اعتراض آمیز خود را به نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون تحویل دادند.

 منبع: en.wikipedia.org