این کتاب حاوی اطلاعات در مورد بیش از ۵۰۰ وسیله آموزشی از جمله نرم افزارها، مدل ها، مانکن ها و …می باشد.
از طریق لینک زیر می توانید این کتاب را دانلود کنید:
https://www.interniche.org/ru/system/files/public/Resources/Book/jukes_and_chiuia_-_2003_-_from_guinea_pig_to_computer_mouse_interniche_2nd_ed_en.pdf