۷۰ درصد بیماری‌های عفونی جدید یا درحال ظهور در انسان‌ها منشأ حیوانی دارد.

درواقع این وضعیت حاکم بر تجارت حیات‌وحش و پرورش حیوانات، از جمله برای خوراک و پوشاک، است که بستری برای پیدایش این دست بیماری‌ها مهیا می‌کند.

اطلاعات بیشتر:

70% of Human Diseases Linked to Animal Agriculture