مخاطرات زیست محیطی

مواد شیمیایی استفاده شده برای نگهداری نمونه های مرده حیوانات مانند فرمالدئید و فرمالین (فرم رقیق شده فرمالدئید) جزء محرک های سیستم تنفسی هستند. همچنین جزء مواد سرطان زا و از آلاینده های زیست محیطی نیز می باشند . بی توجهی و رفتار غیر مسئولانه در مورد از بین بردن این نگهدارنده ها و یا باقیمانده جسد حیوانات میتواند موجب سرایت آلودگی به آب و خاک و همچنین آسیب به حیات وحش شود.

تخلیه زیستگاه

یک برنامه آموزشی که بتواند باعث ترویج نقش اصلی و طبیعی حیوانات در اکوسیستم شان و همچنین فوائد حضور آنها در محیط زیست باشد بسیار کاربردی و مفید در زمینه درسهای علوم طبیعی خواهد بود. از بین بردن حیوانات از زیستگاه طبیعی زندگیشان برای استفاده در کلاسهای درس می تواند سبب بر هم زدن تعادل اکوسیستم شود و یک سرمشق منفی در حفاظت و حمایت از محیط زیست باشد _ دو مسئله حیاتی برای دانشمندان آینده .

دغدغه های حوزه سلامت

بعد از اینکه حیوانات کشته می شوند بخصوص برای اهداف کالبدشکافی, معمولا در فرمالدئید نگهداری می شوند, یک گاز تقریبا بی رنگ و بی مزه با سوانندگی بالا و بوی تند و تیز که به سادگی در آب حل می شود و به فرمالین تبدیل می شود. فرمالدئید بالقطع یکی از مواد سرطانزا برای انسان است. مطابق اطلاعاتی که از آژانس حمایت از محیط زیست امریکا گرفته شده، این نگهدارنده های شیمیایی می توانند به وجود آورنده سرطانهای گلو، نای، ریه و مجاری تنفسی باشند. همچنین از خطرات فرمالدئید آسیب به چشم، تحریک و سوزش پوست، برونشیت و حملات آسم نیز دیده شده است. در این رابطه کودکان مستعدتر از بالغین در تاثیرات تنفسی فرمالدئید هستند (بر طبق مطالعات آژانس بررسی مواد سمی و بیماریهای ثبت شده) .

ترجمه : کیمیا جانفدا

منبع : www.animalearn.org