ترجمه: فاطمه ن.

ریسک آزمایشات حیوانی

آزمایشات حیوانی در کنار اتلاف منابع کمیاب و ارائه نتایج گمراه کننده، خطرات بزرگی را نیز برای سلامت انسان به همراه دارند.

این طرز فکر که دانش علمی، توجیه کننده و نیازمند آسیب زدن به موجودات بی گناه است، تمام آسیب پذیران را در معرض خطر قرار میدهد. حتی بس از آنکه انجام آزمایش روی زندانیان توسط نازی ها و ژاپنی ها، جهان را وحشت زده کرد محققین آمریکایی درمان سیفیلیس مردان آفریقایی تبار آمریکایی را انکار کردند تا بتوانند به پیشرفت طبیعی این بیماری دست یابند. (۱۴۹)

آنها به عمد دانش اموزان و اقلیتها را در معرض مواد شیمیایی سمی قرار دادند تا سطوح ایمن تماس با آفت کش ها را شناسایی کنند. (۱۵۰)

آنها عمدا هزاران شهروند بی خبر را در معرض باکتری کشنده قرار دادند تا سلاح های بیولوژیک را تست کنند. (۱۵۱)

آنان سلول های سرطانی را به بیماران خانه های سالمندان تزریق کردند. (۱۴۹)

بیماران بی خبر را در معرض آزمایشات تابش های خطرناک قرار دادند. (۱۵۲)

و به رغم وجود کوچکترین شانسی برای موفقیت، اندام نخستی های غیر انسان و خوکها را به کودکان، بیماران شدید و افراد فقیر پیوند زدند. (۱۵۳)

Robert Jay، روانپزشک معتقد است این ذهنیت «علم به هر قیمتی»، میتواند توجیه علمی هولوکاست باشد. (۱۵۴)

به علاوه، انسانها از طریق آزمایشات حیوانی در معرض طیف وسیعی از ویروس های کشنده نخستی های غیر انسانی قرار گرفته اند. در حدود ۱۶ کارمند آزمایشگاه توسط ویروس Marburg و سایر ویروس های میمونها جانشان را از دست داده اند و ۲ مورد شیوع گسترده Ebola در کلونی های میمون آمریکا رخ داده. (۱۵۵-۱۵۷)

واکسن های فلج اطفال که در کلیه میمونها رشد داده شده بودند، میلیونها امریکایی را در معرض ویروس ۴۰Simian قرار دادند که موجب میشود سلولهای انسانی دچار ترادیسی in vitro خطرناک شده و در چندبن سرطان انسانی مشاهده شده است. (۱۵۸)

محققین با نادیده گرفتن خطراتی که آشکارا سلامت عمومی را تهدید میکرد، سلول های مغز استخوان بابون را به یک بیمار مبتلا به ایدز تزریق کردند و این آزمایش ناموفق بود. (۱۵۹)

به علاوه، تعداد زیادی از ویروس های بابون، که این بیمار می توانسته به سایر انسانها انتقال دهد نیز ممکن است همراه مغز استخوان بوده باشند. بی تردید، آزمایشات حیوانی ممکن است آغازگر اپیدمی ایدز بوده باشند. HIV-1 که ویروس اولیه ایدز است، تفاوت فاحشی با تمام ویروس های موجود در طبیعت دارد و مدارکی موجود است که ثابت میکند یا از تولید واکسن فلج اطفال با استفاده از بافتهای میمونها نشات گرفته (۱۶۰، ۱۶۱) یا حین تولیدات آزمایشگاه های آمریکا که در آنها ویروس های شبیه HIV توسط محققین سرطان و سلاح های بیولوژیکی در اوایل دهه ۷۰ ساخته میشدند. (۱۶۲)

 

65752178626617545080

بسیاری از سیاستگذاران و گروه های صنعتی ذینفع، بدون درس گرفتن از اپیدمی ایدز همچنان از پیوند اعضای حیوانات به انسان (خوک و نخستی ها) به نام Xenotransplant ها حمایت میکنند. این روش در گذشته شکست خورده و به احتمال قوی به دلیل پس زدن بافت، ناممکن بودن آزمایش بافتهای حیوانی برای پاتوژنهای ناشناخته و هزینه جلوگیری کننده در آینده نیز با شکست مواجه خواهد شد. (۱۶۳-۱۶۵)

بطور مشابه، حوزه رو به رشد مهندسی ژنتیک شامل افزوردن عناصر ژنتیکی به سلولهای حیوانی برای تغییر قالب رشدی حیوانات یا وادار کردن حیوانات به ساخت پروتئین های انسانی در شیر، گوشت یا ادارشان است. بهره برداری از این پروتئین ها خطرات جدی را برای سلامت انسان به همراه دارد مانند قرار گرفتن در معرض پاتوژنها (ویروسها، پریون ها و سایر ریز ارگانیسمها) (۱۶۶، ۱۶۷) یا توسعه بد خیمی ها (۱۶۸، ۱۶۹)، واکنش های آلرژیک (۱۷۰) یا مقاومت در برابر آنتی بیوتیکها (۱۷۱).

این نگرانی ها عامل اعمال ممنوعیت روی rBGH، یک هورمون رشد گاوی مهندسی ژنتیکی شده که تولید شیر توسط گاوها را افزایش میدهد، در اتحادیه اروپاست. (۱۷۲)

اهمیت تحقیقات بالینی

عموما، کشفیات علمی با مشاهدات بالینی آغاز می شوند (۹، ۱۰) که در ادامه، آزمایشات حیوانی تلاش میکنند با امراضی که بصورت مصنوعی در حیوانات آزمایشگاهی ایجاد شده اند تقلیدشان کنند. (۷)

این محققین تمایل دارند داده های حیوانی که با یافته های بالینی گذشته همخوانی دارد را پررنگ کنند و داده های حیوانی متناقض (که غالبا هم پرتعداد هستند) را دست کم گرفته یا نادیده میگیرند.

اگرچه مدافعین آزمایشات حیوانی بصورت مداوم از کشفیاتی که در حقیقت در محتوای آزمایشگاهی رخ داده اعتبار کسب میکنند (۷) بسیاری از پزشکان بالینی، نقش بنیادین تحقیقات بالینی انسانی را دریافته اند.

Paul Beeson به عنوان یک پزشک، با بازبینی تاریخچه هپاتیت اینطور نتیجه گیری کرد که: «پیشرفت در شناخت و مدیریت بیماری انسانی باید با مطالعه خود انسان شروع شود و پایان پذیرد… هپاتیت یک مثال خالص از پیشرفت با مطالعه انسان است اما به هیچ عنوان غیرطبیعی نیست. در حقیقت، بیشتر شبیه یک قانون است. برای اشاره به سایر نمونه ها: آپاندیس، تب مفاصل، تب حصبه، کولیت اولسراتیو و هیپر پاراتیروئیدیسم (۱۱) .

بصورت مشابه، کشفیات کلیدی در ایمونولوژی (۱۲)، هوشبری (۱۳)، کمکهای اولیه (۱۷۳)، مصرف الکل (۷۱، ۱۷۴) و سایکو فارماکولوژی (۱۷۵، ۱۷۶) همگی تحقیقات و بررسی های بالینی انسانی مبتنی بوده اند.

به علاوه، تحقیقات بالینی تنها روشی است که به کمک آن میتوان آموزش سلامت عمومی و برنامه های پیشگیرانه کارایی را توسعه داده و ارزیابی نمود.

منبع : mrmcmed.org

(رفرنس ها در ادامه مطلب)

۱۴۹٫     Barber B. The ethics of experimentation with human subjects. Scientific American 1976; 234(2): 25-31.

۱۵۰٫     Eilperin J. EPA using data from chemical tests on humans. Washington Post, June 17, 2005, p A03.

۱۵۱٫     Cole LA. The Eleventh Plague: The Politics of Biological and Chemical Warfare. New York, W.H. Freeman & Company, 1996.

۱۵۲٫     Kiernan V. Radiation doctors abused trust in the name of science. New Scientist Oct 14, 1995, p 8.

۱۵۳٫     Annas GJ. Baby Fae: The “anything goes” school of human experimentation. Hastings Center Report 1985; 15(1): 15-17.

۱۵۴٫     Lifton RJ. The Nazi Doctors. New York, Basic Books, 1986.

۱۵۵٫     Preston R. The Hot Zone. New York, Random House, 1994.

۱۵۶٫     Cohen MJ. Ebola Alice? Texas Republic 1996; 3(2): 27-30.

۱۵۷٫     McKenna MAJ. Monkey virus kills Yerkes researcher. Atlanta Journal-Constitution Dec 12, 1997.

۱۵۸٫     Pennisi E. Monkey virus DNA found in rare human cancers. Science 1997; 275: 748-749.

۱۵۹٫     Baboon cells fail to combat AIDS. Nature 1996; 379: 577.

۱۶۰٫     Hooper E. The River: A Journey to the Source of HIV and AIDS. Boston, Little, Brown & Co, 1999.

۱۶۱٫     Reinhardt V, Roberts A. The African polio vaccine-acquired immune deficiency syndrome connection. Medical Hypotheses 1997; 48: 367-374.

۱۶۲٫     Horowitz LG. Emerging Viruses: AIDS and Ebola. Rockport, Mass, Tetrahedron, 1996.

۱۶۳٫     Allan JS. Xenotransplantation at a crossroads: Prevention versus progress.Nature Medicine 1996; 2: 18-21.

۱۶۴٫     Fano A, Cohen MJ, Cramer M, Greek R, Kaufman SR. Of Pigs, Primates and Plagues: A Layperson’s Guide to the Problems with Animal-to-Human Organ Transplants. New York, Medical Research Modernization Committee, 1997.

۱۶۵٫     LeTissier P, Stoye JP, Takeuchi Y, Patience C, Weiss RA. Two sets of human-tropic pig retrovirus. Nature 1987; 389: 681-682.

۱۶۶٫     Kimbrell A. The Human Body Shop. San Francisco, HarperCollins, 1994, pp 183-187.

۱۶۷٫     Rhodes R. Deadly Feasts. New York, Simon & Schuster, 1997.

۱۶۸٫     Epstein SS. Unlabeled milk from cows treated with biosynthetic growth hormones: A case of regulatory abdication. International Journal of Health Services 1996; 26: 173-185.

۱۶۹٫     Epstein SS. A needless new risk of breast cancer. Los Angeles Times,March 20, 1994.

۱۷۰٫     Challcombe DN, Wheeler EE. Safety of milk from cows treated with bovine somatotropin. The Lancet 1994; 344: 815-816.

۱۷۱٫     Cummins R. An international boycott of genetically engineered foods. Pure Food Campaign, Washington, DC, March 4, 1997.

۱۷۲٫     Leonard RE. Codex at the crossroads: Conflict on trade health. Nutrition Week 1995; 25: 4-5.

۱۷۳٫     Heimlich HJ, Patrick EA. The Heimlich maneuver: Best technique for saving any choking victim’s life. Postgraduate Medicine 1990; 87: 68-79.

۱۷۴٫     Cohen MJ, Young C. “Alcoholic” Rats and Other Alcohol Research Using Animals. New York, National Research Information Center, 1989.

۱۷۵٫     Sitaram N, Gershon S. Animal models to clinical testing – promises and pitfalls. Progress in Neuropsychopharmacology, Biology and Psychiatry1983; 7: 227-228.

۱۷۶٫     Davis JM. Antipsychotic drugs, in Kaplan HI, Sadock BJ (eds).Comprehensive Textbook of Psychiatry, Fourth Ed. Baltimore, William and Wilkins, 1985.