آقای کریس هجز(Chris Hedges) میزبان برنامه روزگار طغیان ( Days of Revolt )  مصاحبه‌ای با پروفسور فرنسیون، نویسنده ، فیلسوف و کنشگر وگن و استاد حقوق دانشگاه راتگزدر مورد وگنیسم  دارد و  این موضوع را مطرح می کند که آیا می توان وگنیسم را یک انتخاب اخلاقی محسوب کرد و آیا وگن بودن از شما یک انسان اخلاقی میسازد؟
پروفسور گری فرانسیون در ۲۵ سال گذشته  مدرس حقوق حیوانات و حقوق انسان‌ها در نیویورک بوده و  معتقد است که وگنیسم بخشی از تعهد به خشونت پرهیزی است اما همه آن نیست.
او میگوید که ما تکلیفی اخلاقی داریم که از هیچ موجود حسمندی به عنوان یک وسیله استفاده نکنیم. کشتن همیشه غیر اخلاقی است، چه کشتن انسان باشه و چه کشتن حیوان. هردو به یک اندازه بد هستند و نمی‌توان گفت کدام بدتر است.
فرانسیون خشونت‌پرهیزی در برابر حیوانات را با رنج فلسطینی‌ها گره میزند و معتقد است که تمام اشکال تبعیض بهم ربط دارند و همگی ابژه‌سازی و دیگری‌سازی میکنند.

فرانسیون در پاسخ به میزبان برنامه که می‌پرسد آیا نباید انرژی انسان‌ها ابتدا به سمت رفع بی‌عدالتی نسبت به انسان‌ها برود، میگوید بی‌عدالتی‌های زیادی در جهان وجود دارند و هرچیزی که شما را به حرکت می‌اندازد و هر حوزه بی‌عدالتی که به شما انگیزه میدهد به سراغش بروید اما وقتی غذا میخورید یا لباس میخرید از حیوانات بهره کشی نکنید. برای فرانسیون بین مبارزه با بی‌عدالتی‌ها و سبک زندگی وگن ارتباطی برقرار است.
شما را به دیدن این مصاحبه شیرین و دلنشین از طریق آدرس زیر دعوت می‌کنیم:

https://www.aparat.com/v/UXvJa