مترجم: علی بنی‌ اسد
منبع: https://www.viva.org.uk/system/files/Envirocidal_Report_1.pdf

جنگل‌های دنیا همچنان درحال سوختنند و نیازی فوری به درک ابعاد این پدیده که درسال‌های اخیر شدت بیشتری به‌خود گرفته است وجود دارد.

متن زیر علل اساسیِ جنگل‌زدایی را مطرح می‌کند و راه‌حل‌هایی عملی برای توقف آن‌ها ارائه می‌دهد. راهکارهایی که محقَق شدنشان، نیازمند تغییر در زندگی روزمرۀ تک‌تک ماست.


تولید گوشتِ گاو، بزرگترین عامل نابودیِ جنگل‌های استوایی است. درختان (و سایر گیاهان) دی‌اکسیدکربن را از هوا جذب می‌کنند.
این مطلب ترجمۀ بخشی است از گزار ش محیط زیست کُشی؛ (( چگونه دامپروری درحال نابود کردن محیط زیست است ))  توسط

سازمان خیریۀ ویوا  تهیه شده و به سفارش مؤسسۀ جایگزین های آزمایش روی حیوانات در اختیار مخاطبین فارسی زبان قرار میگیرد.

ترجمه متن به فارسی را از  اینجا بخوانید.