مترجم: دکتر کامران کشیری_ دامپزشک

https://www.pcrm.org/news/ethical-science/new-study-suggests-sars-cov-2-can-infect-human-brain-cells

خلاصه مطالعه در یک کلام:  پژوهشگران با استفاده از مدل سه‌بعدی   BrainSphere ناشی از سلول‌های بنیادی القا شده و چندمنظوره توانستند این مدل را به SARS_COV_2 مبتلا کنند که نتیجه آن بیان  ACE2  ، آنزیمی کلیدی که کروناویروس جدید از آن برای ورود به سلول‌های ریه استفاده می‌کند، بود. در نتیجه مشخص شد که این ویروس توانایی مبتلا کردن سلول‌های مغز را نیز دارد.

 

سلامتی انسان‌ها:  گزارش‌های اولیه نشان میدهند که ۳۶% از بیماران دارای   کوید۱۹ از خود علائم عصب شناختی به خصوص از دست رفتن حس بویایی را روز می‌دهند، اما تاثیر این ویروس بر سلول‌های مغز نامشخص بوده است. درک این مطلب که آیا  SARS_COV_2 اصلا می‌تواند سلول‌های مغز را مبتلا کند و اگر چنین است چگونه چنین می‌کند و چه بیماری یا آسیبی به مغز می‌زند در درک اثرات درازمدت بالقوه این ویروس ضروری است. برای توسعه روش‌های درمانی و توصیه‌های بهداشتی عمومی در این زمینه به پاسخ‌هایی شفاف نیاز داریم.

 

 تحولی در پژوهش: یافته‌های ارائه شده در این مطالعه یک بخش کلیدی دیگر در درک چگونگی ایجاد ابتلا توسط SARS_COV_2  و ایجاد بیماری و نشانه‌های آن به شمار می‌رود. با استفاده از BrainSphere و دیگر مدل‌های ساخته شده بر اساس زیست‌شناسی انسانی، پژوهشگران می‌توانند روش‌های توسعه داروها را برای مبارزه با این ویروس سازگار کرده و روش‌های درمانی موثری ارائه کنند.

منابع:
Bullen, CK, Hogberg HT, Bahadirli-Talbott A, Bishai WR, Hartung, T, Keuthan C, et al. Infectability of human BrainSphere neurons suggests neurotropism of SARS-CoV-2. ALTEX. 2020. https://doi.org/10.14573/altex.2006111