مترجم: دکتر کامران کشیری_ دامپزشک
https://www.pcrm.org/news/ethical-science/european-union-recommends-nonanimal-derived-antibodies

خلاصه مطالعه در یک کلام: آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا برای یافتن جایگزین برای آزمایش‌های حیوانی (EURL ECVAM) توصیه خود را برای پایان دادن به استفاده از حیوانات برای تولید پادتن ارائه کرد. پژوهشگران با حمایت‌های دریافتی از جانب کمیته علمی خود دریافتند فنآوری‌هایی که از حیوانات استفاده نمی‌کنند تولیداتی با کیفیتی برابر و حتی بهتر از تولیدات پادتن ناشی از روش‌های حیوان – محور رایج در حال حاضر ارائه می‌کنند.

سلامتی انسان‌ها: پادتن‌ها برای پژوهش، تشخیص، درمان و نظارت حیاتی هستند. بسیاری از روش‌های ضروری که در تحقیقات زیست‌پزشکی به دفعات به کار میروند (همچون انتقال وسترن، سنجش جذب ایمنی، فلوسایتومتری و غیره) به استفاده از پادتن‌ها وابسته‌اند. در این گزارش مدارکی دال برمزایای اقتصادی و علمی تولیدات بدون منشا حیوانی بیان شده‌اند. پادتن‌های غیرحیوانی در مقایسه با پادتن‌هایی با منشا حیوانی، زودتر تهیه میشوند، اقتصادی‌ترند و در بسیاری از زمینه ها نتایج با کیفیت‌تر و قابل‌ اتکا‌تری به دست می‌دهند.

تحولی در پژوهش: علی رغم وجود فنآوری‌های بی ‌یاز از آزمایش بر روی جانوران، هنوز هم به میزان گسترده‌ای از حیوانات برای تولید پادتن‌های مونوکلونال و پلی‌کلونال استفاده می‌شود. بر اساس این گزارش:   EURL ECVAM  توصیه می‌کند که دیگر از حیوانات برای توسعه و تولید پادتن جهت تحقیق، نظارت، تشخیص و درمان استفاده نشود.  در اتحادیه اروپا باید از بخشنامه  ۲۰۱۰/۶۳/EU  تبعیت کرد و کشورهای عضو این اتحادیه دیگر نباید زمانی که توجیه علمی دقیق و معتبری وجود ندارد  از طریق ایمن‌سازی حیوانی  به تولید پادتن بپردازند. این اقدام جهشی بزرگ برای جایگزین کردن حیوانات  با روش‌های دیگر جهت تولید پادتن است، و این درحالی است که با روش‌های حیوانی هر ساله  بیش از یک میلیون حیوان برای تولید پادتن استفاده می‌شوند.

منابع:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eurl-ecvam-recommendation-non-animal-derived-antibodies