آیا برای آزمایشات حیوانی “جایگزینی” وجود دارد؟

قطعا خیر: هیچ جایگزینی برای زنده شکافی وجود ندارد چرا که هر روشی که بناست جایگزین آن شود باید همان ویژگیها را داشته باشد. به دشواری می توان موردی در تحقیقات بیومدیکال یافت که در درمان انسانی گمراه کننده تر و غلط اندازتر از زنده شکافی باشد. بنابراین شیوه هایی که ما برای تحقیات پزشکی ارائه میدهیم باید روش هایی “علمی” باشند و نه “جایگزین”.

به دلیل تفاوت در گونه ها، تحقیقات حیوان-محور را نمیتوان در مورد انسان ملاک قرار داد و به همین دلیل است که این روش گمراه کننده و دارای نتایج خلاف انتظار است. آزمایش کردن یک دارو یا ماده شیمیایی روی یک حیوان گواهی بر ایمن بودن آن برای انسان نیست: حیوانات به دلیل تفاوت در جذب، توزیع، متابولیسم، پاسخ و دفع مواد زاید به داروها و سایر مواد مانند ما واکنش نشان نمیدهند. بیماریهایی که برای ارزیابی داروها در آزمایشگاه بطور مصنوعی ایجاد می شوند هرگز قابل مقایسه با مواردی که بصورت خودانگیخته در انسان بروز میکنند نیستند. در ادامه تنها چند نمونه از داروهایی را خواهید دید که با وجود آزمایش روی حیوانات، صدمات دهشت افزایی به انسانها وارد آورده اند:
OPREN
به عنوان دارویی شگفت انگیز در درمان ورم مفاصل خوانده میشد. پس از ۶۲ مورد مرگ و ۳۵۰۰ اثر جانبی جدی (تنها در انگلستان) از جمله صدمات پوستی، چشمی، جریان، کبد و کلیه، سرانجام در سال ۱۹۸۲ کنار گذاشته شد.
CLIOQUINOL یا

Entero-Vioform
به عنوان داروی ضد اسهال تجویز میشد. که بصورت گسترده عامل ۳۰۰۰۰ مورد کوری و/یا فلج در ژاپن و هزاران مورد مرگ در سراسر دنیا شد. همچنین موجب بیماری جدیدی به نامSMON نیز شد.
THALIDOMIDE
به عنوان مسکن برای خانمهای باردار تجویز میشد و از جانب Chemie-Gruenenthal به عنوان “آرامبخشی بی ضرر برای زنان باردار و کاملا ایمن برای جنین” معرفی میشد. این دارو در سرتاسر جهان موجب ده ها هزار مورد نقص بدو تولد شد. در بزرگسالان نیز آسیبهای عصبی دائمی ایجاد کرد که در آزمایشات حیوانی شناسایی نشده بودند.

ERALDIN
یک داروی قلبی که به مدت ۴ سال برای بیماران تجویز میشد تا اینکه اثرات جانبی اش شامل کوری، مشکلات معده، درد در مفاصل و غده شناسایی شد. Moneim A Fadali، MD FACS،جراح قلب و عروق، USA. Patron, DLRM میگوید:
“مدلهای حیوانی با نظیر انسانی خود متفاوت اند. نتایج حاصل از تحقیقات حیوانی، ممکن است پیشرفت را به تاخیر انداخته، گمراه کننده بوده و به بیمار آسیب زنند.”

ضروری و بایسته است که آزمایشات حیوانی را متوقف کنیم و راه را برای تحقیقات با معنا، التیام و حفاظت، هموار کنیم و در نتیجه باور و احترام را به حرفه پزشکی باز گردانیم.
شرکتهای دارویی ادعا دارند که داروهای جدید باید روی حیوانات آزمایش شوند تا از ایمنی شان قبل از تجویز برای بیماران اطمینان حاصل شود اما مدارک نشان میدهد که آزمایشات حیوانی نه تنها بی ارزش هستند بلکه بطرز خطرناکی غیر قابل پیش بینی اند. از زنده شکافی استفاده میکنیم که به خطاهای وحشتناکی می انجامد، خطاهایی که میلیونها تن را کشته یا مصدوم می سازد و در فجایع طبیعی هم نقش دارد که هیچیک تحت شرایط حیوانات آزمایشگاهی قابل پیش بینی نیستند.
روش های “جایگزین” برای تحقیقات صرفا در “کاهش” تعداد حیوانات استفاده شده در روند هایی “خاص” موفق هستند و حتی غالبا خود محققین ادعا دارند که در حال حاضر باید همچنان از حیوانات استفاده کنند تا این شیوه ها کامل شوند. به علاوه، بیماریها و درمانهای جدید ممکن است نیازمند روش های بازبینی شده از تحقیقات جایگزین باشند و در نتیجه روش های آزمایشات حیوانی با تمام مخاطرات ذاتی اش همچنان ادامه می یابد.

روش های علمی تحقیقات بیولوژیکی و پزشکی

 

پروفسور Pietro Croce، پزشک آسیب شناس، ایتالیا و عضو کالج آسیب شناسان آمریکا: “اپیدمولوژی، بهره گیری از کامپیوتر برای ساخت مدل های ریاضی، و کشت آزمایشگاهی بافتها و سلولها، ۳ روش بنیادی در تحقیقات مدرن بیومدیکال هستند. در عین حال روشهای بسیار دیگری به موازات آنها (و حتی مشتق شده از آنها) وجود دارند که امیدهای جدیدی را به همراه می آورند: این امید که تحقیقات بیومدیکال شاید از قبل به سمت یک بازسازی ریشه ای در حرکت است.”

غالب روش های جایگزین در حقیقت بر روشهای واقعا علمی مانند کشت بافتها و سلولهای انسانی و تحقیقات بالینی بیماران مبتنی نیستند بلکه روی کشت بافت و سلولهای حیوانی استوار هستند. و در نتیجه برای به اصطلاح اعتبارسنجی این روش های جایگزین – فرآیندی که چندین سال به طول می انجامد که پایان یابد البته اگر هرگز به نتیجه برسد- محققین نه تنها داده های روش های جایگزین را با داده های حاصل از آزمایشات حیوانی مقایسه می کنند بلکه عینا همان روش هایی را که قرار است جایگزین آزمایشات حیوانی شوند دوباره روی حیوانات آزمایش میکنند تا داده های اضافه ای را جهت مقایسه بیشتر بدست آورند!

این تکرار بی پایان و کاملا بی معنای آزمایش روی حیوانات در طول سالها (به رغم وجود مقادیر عظیم داده ی حاصل از دهه ها آزمایش روی حیوانات) نه به کاهش منجر می شود و نه به جایگزینی بلکه به “تداوم” آزمایشات حیوانی منجر شده و صدمات بیشتری به علم پزشکی و متعاقب آن به بیماران وارد می کند. و همچنین رنجی بی حد و حصر و غیر ضروری را به حیوانات نگون بخت درگیر در این آزمایشات بی ارزش و اسرافکارانه تحمیل می کند.روش های جایگزین ۳R :

 

اولین R: کاهش (Reduce) تعداد حیوانات بکار رفته در آزمایشات. زنده شکافان غالبا ادعا دارند: “ما برای رفاه بشر و رفاه همگی مان تلاش میکنیم. و به دلیل این هدف والا باید روی حیوانات آزمایش کنیم. با این وجود، و به رغم عشق فراوان مان به طبیعت و حیوانات، ما روش هایی بهینه را برای اجرای خشونت ناخواسته مان ابداع کرده ایم تا تعداد حیوانات را کاهش دهیم”. مخالفین علمی زنده شکافی این ادعا را رد میکنند چرا که طبیعت آزمایشات میان گونه ای غیر علمی است.

دومین R: بهبود (Refine) روشها. ما هم به خوبی میدانیم که روش های زنده شکافی بسیار “بهبود” یافته اند. اما هر اندازه هم که بهبود یابند کماکان تحیقیقات حیوانی از لحاظ “علمی” بی اعتبار اند.

سومین R: جایگزینی (Replacement) آزمایشات حیوانی با روش های دیگر. از میان این ۳R، این مورد چه بسا عاقلانه ترین است. با این استدلال که: “بیش از این نمیتوانیم با مخالفت عمومی علیه زنده شکافی مقابله کنیم. همچنینی قادر نیستیم با مباحثات علمی که ثابت میکنند زنده شکافی در حقیقت بیشتر جنایتی است در حق انسانها تا حیوانات، رو به رو شویم. و در نتیجه، میخواهیم زمان بخریم. سریعترین شیوه برای نیل بدین هدف این است که وانمود کنیم در حال مطالعه ی روش هایی برای جایگزینی آزمایشات حیوانی هستیم. مردم هم میدانند که اینکار به زمان نیاز دارد. (و قاعدتا انتظار دارند فرض کنید که آزمایشات حیوانی “معتبر” شان را میتوان با آزمایش های معتبر دیگری (که به همان اندازه منزجر کننده هستند) جایگزین کرد و در نتیجه سیستم فعلی را توجیه کنند، حداقل از لحاظ “علمی” – همان نکته ی کلیدی که مخالفین زنده شکافی بر آن تکیه دارند.)

افرادی هستند که از ۳R (کاهش، بهبود و جایگزینی) حمایت می کنند و معتقدند که نابودی کامل تمام آزمایشات حیوانی ممکن است تحقیقات پزشکی امروزه که بر آزمایش روی حیوانات مبتنی است را در معرض خطر قرار دهد، همان مطالعاتی که معتقدند برای غلبه بر بیماریها لازم اند. این افراد معتقدند تولیدات باید به قدر کافی روی حیوانات آزمایش شوند تا تخمینی مناسب از ریسکهایی که ممکن است برای انسان و حیوان داشته باشند بدست آید.
وقتی مساله اصلی، سلامتی باشد آنگاه عموم مردم حق دارند بدانند. و این وظیفه ی ماست که مردم را نسبت به خطرات و غیر قابل اطمینان بودن علم پزشکی و تحقیقات مبتنی بر آزمایش روی حیوانات آگاه سازیم. به رغم قدرت و چیرگی کمپانی های داروسازی بر دولتها، هرگز نباید از بیان حقیقت واهمه داشته باشیم.
بی تردید بدون وجود زنده شکافی، زنده شکافان شانس بدست آوردن عناوین اکادمیک و افتخارات و انتشار مقالات در حالیکه فاقد استعداد بوده وحتی تلاش کافی نمیکنند را از دست می دهند و دیگر نمیتوانند پولی به جیب بزنند و حرفه ی درخشان شان را ادامه دهند. آنها همچنین ناچار خواهند شد از شانس خودشیرینی مجاب کننده چشم بپوشند – که همه را تحت قدرت نتایج به اصطلاح “انکارناپذیر” آزمایشات حیوانی بدست آورده اند و به هر نتیجه ای که پرداخت کننده ی صورتحساب از آنان خواسته می رسند.

با بکارگیری انواع گونه های حیوانی برای جعل مستندات “انکار ناپذیر” در پشتیبانی از هر تئوری، بی نهایت راه وجود دارد – تنها کاری که باید انجام دهند این است که گونه ی مناسب را انتخاب کنند:

• ۱۱,۶۰۰ ماده شیمیایی وجود دارد که در موشها خاصیت “ضد سرطانی” دارند اما داشتن این خاصیت روی انسان در مورد هیچیک از این مواد به اثبات نرسیده است.

• به عکس، از ۳۲ داروی مورد استفاده برای درمان سرطان، حتی یکی از آنان هم روی موشها خاصیت ضدسرطانی ندارند.

• برای متقاعد کردن مصرف کنندگان به اینکه botulinum بی ضرر است، کافی است مقدار اندکی از این سم را به غذای گربه اضافه کنید و خواهید دید که او با خوشحالی دور دهانش را هم می لیسد. اما طعمه ی سنتی گربه ها، موش، با مصرف آن، چنان به سرعت میمیرد که گویی دچار صاعقه شده. (۱)

• یکصد میلیگرم از scopolamine روی سگها و گربه ها بی تاثیر است در حالیکه تنها ۵ میلیگرم از آن برای کشتن یک انسان کافیست. (۲)

Amylnitrate بطور خطرناکی فشار داخلی چشمهای سگها را افزاش می دهد ولی سطح فشار داخلی چشم انسان را کاهش می دهد. (۲)

Foxglove سابقا برای قلب خطرناک شناخته میشد چون وقتی روس سگها آزمایش شده بود، فشار خونشان را افزایش داده بود. به همین دلیل استفاده از این دارو که برای سلامت قلب انسان ارزشی تردید ناپذیر دارد به مدت چندین سال به تعویق افتاد.
• Novalgin یک بیهوش کننده ی انسانی است در حالیکه در گربه ها موجب سرخوشی و ترشح بزاق دهان می شود، مشابه علائم حیوانات مبتلا به هاری. (۲)

(۱) منبع: ‘Science’ 1997 No 278 p.1041
(۲) منبع: Source: ‘Vivisection or Science?’ by Prof. Pietro Croce

آیا ضروری است که بی تعلل به زنده شکافی پایان دهیم؟

 

برای تامین سلامت مردم خود و قطعا جهان، ضروریست که دست رد به سینه ی علم غلط آزمایشات حیوانی بزنیم.

میلیونها تن به دلیل تحقیقات و آزمایشات حیوانی که غیر علمی بودن، غیر قابل اطمینان بودن و مضر بودنش به حال بیماران ثابت شده، از عوارض جانبی و مسمومیتهای دارویی رنج می برند. به دلیل تفاوت های گونه ها، بر مبنای نتایج مطالعات حیوانی نمیتوان در مورد انسان استتنتاجی داشت و بیماران را در معرض ریسک های فوق العاده قرار داد. آزمایشات حیوانی برای پزشکی انسان خطرناک است و تنها با نابودی کامل این روش گمراه کننده از تحقیقات است که میتوان مطالعات معتبر را جایگزین اش نمود و به درمان های واقعا علمی دست یافت و در عین حال جانها را نجات داد و سلامت را تضمین نمود.

روش های و درمانهای علمی زیادی هم اکنون وجود دارند: اپیدمولوژی، تصویر برداری کامپیوتری، مدلهای ریاضی، کشت بافتها و سلولها بصورت آزمایشگاهی و بسیاری دیگر.
عدم حفاظت از مردم، در سرتاسر جهان، با علم حقیقی کاملا غیر مسئولانه است.

 

پزشکان و وکلای مدافع پزشکی مسئولانه، دسامبر ۲۰۰۱

ترجمه : فاطمه ن.

منبع: www.dlrm.org