کتاب «به جای آزمایش روی حیوان؛ پژوهش های پزشکی در سده بیست و یکم» به همّت گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات، از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش دیده بان حقوق حیوانات، در ترجمه این کتاب دکتر شهاب الدین صافی (دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر رامک روشنایی مقدم (مدیر گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات)، دکتر سید محمد اسماعیل محبوبی ربّانی، دکتر کمال الدین حاج محمد ابراهیم طهرانی، دکتر حامد صوفی (عضو شورای مرکزی گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات)، فریناز طاهری و مهشید بلورچیان، همکاری داشته اند. لازم به ذکر است نظارت علمی بر ترجمه این اثر نیز بر عهده دکتر شهاب الدین صافی بوده است.

 بر پایه این گزارش، این کتاب مشتمل بر نه فصل با عناوین «جایگزینی مدل حیوانی در پژوهش زیست پزشکی و آموزش سیستم زیست پزشکی»، «خلاصه ای از بیولوژی سلولی»، «ژنومیکس – پروتئومیکس و عصر جدید تحقیقات حوزه زیست پزشکی»، «بافت حیوانی، بافت انسانی و فنآوری آزمایشگاهی»، «گذشته، اکنون و آینده پژوهش‏های انسان محور»، «جستجو در جهت داروهای مؤثرتر و بهتر»، «جایگزینی مدل‏های حیوانی در آزمایش داروها»، «چگونه فنآوری نوین می‏تواند جایگزین حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده در تحقیقات علوم پزشکی و زیستی شود» و «ضرورت فوری تمرکز منابع و سرمایه های موجود بر استفاده از مدل های جایگزین به جای حیوانات آزمایشگاهی در مطالعات پزشکی» بوده و در ۳۸۰ صفحه طبع یافته است. در این کتاب سعی شده است با اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک در بررسی، تحلیل و تبارشناسی پژوهش های حیوانی، راهکارهای علمی و عملی پیش روی در جایگزین سازی و حذف این دست از مطالعات ارائه گردد.

گفتنی است این کتاب از حیث موضوعیت، نخستین اثر مستقل به زبان فارسی است که از منظر آکادمیک به بررسی علمی گفتمان حمایت از حقوق حیوانات آزمایشگاهی پرداخته و افق های جدیدی را در جهت توسعه و پیشبرد مطالعات پزشکی و زیستی در اختیار فعّالان حوزه حقوق حیوانات، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید علاقه مند در این حیطه قرار می دهد.