سایر مطالب

کنترل تراکم جمعیتی از طریق رفتار های اجتماعی: یک فرضیه

نویسنده: V.C.Wynne-Edwards مترجم: خانم فلور خواجویان _ آقای پارسا جهانی منبع: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-919X.1959.tb02400.x/abstract گویی حیوانات در زیستگاه های خود، با تنوع نامحدودی از الگوهای رفتاری پراکنده شده اند. بعضی از گونه [...]

این داستان رو … ناله ی خرگوش

  پسر: مامان من حالم بده من رو ببر دکتر مامان: چی شده ؟ پسر : امروز معلم زیست مون شکم یه خرگوش رو زنده زنده با قیچی پاره کرد. [...]

حیوانات در ادبیات|

اگر حیوانات مذهبی داشتند در آن انسان ، شیطان بود

انسان تنها جانوریست که جانوری دیگر را به عنوان حیوان خانگی نگاه می دارد و نیز تنها جانوری که حتی زمانی که گرسنه نیست به حیوانات دیگر یورش می برد [...]

حیوانات در ادبیات|

معرفی « اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی »

ترجمه: کیمیا جانفدا اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی (BUAV) یک گروه حمایت کننده از حیوانات بر ضد هرگونه آزمایشات حیوانی می باشد. پیدایش گروه در سال ۱۸۹۸ با شخصی به [...]

مصاحبه با رئیس کل جمعیت ضد زنده شکافی آمریکا (AAVS) سو لیری

ترجمه: فاطمه مقدم، مهناز خانی لطفا مثالی بیاورید که در حال حاضر چگونه تحقیقات خود را با کمپین ها و برنامه های خود تلفیق میکنید؟ بخش آموزش AAVS ، انیمالرن [...]

معرفی « بنیاد دکتر هادون »

ترجمه: امین حمزه ئیان بنیاد دکتر هادوِن (Hadwen Trust) از موسسات خیریه تحقیقات پزشکی پیشرو در بریتانیا است. این موسسه منحصراً ترویج دهنده شیوه های آزمایش غیر حیوانی به عنوان [...]

معرفی « اتحادیه ملی ضد زنده شکافی »

ترجمه: کیمیا جانفدا اتحادیه ملی ضد زنده شکافی National Anti-Vivisection Alliance (NAVA) یک تشکیلات سازمان یافته برای حمایت از حیوانات و جلوگیری از زنده شکافی آنان در آزمایشات است که [...]

آشنایی با پایگاه اطلاعات تحقیقاتی « اینترنیش »

پایگاه اطلاعات تحقیقاتی « اینترنیش »۱ ترجمه: حامد صوفی پایگاه اطلاعات تحقیقاتی شبکه­ بین المللی آموزش با شفقت موسوم به اینترنیش، یک پایگاه آکادمیک با دسترسی آزاد، متمرکز بر تعلیم [...]

معرفی « اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی »

ترجمه: کیمیا جانفدا اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی (BUAV) یک گروه حمایت کننده از حیوانات بر ضد هرگونه آزمایشات حیوانی می باشد. پیدایش گروه در سال ۱۸۹۸ با شخصی به [...]

معرفی « کمیته رابط هماهنگی در اعتبارسنجی روش های جایگزین »

تحقیق و ترجمه : حامد صوفی کمیته رابط هماهنگی در اعتبارسنجی روش های جایگزین۱ که به اختصار ICCVAM خوانده می شود، یک نهاد رسمی وابسته به دولت فدرال آمریکا می [...]