انسان تنها جانوریست که جانوری دیگر را به عنوان حیوان خانگی نگاه می دارد و نیز تنها جانوری که حتی زمانی که گرسنه نیست به حیوانات دیگر یورش می برد و نیز تنها حیوانی که حیوانات دیگر را استثمار می کند تا از ایشان استفاده نماید.
تنها حیوانی که حیوانات دیگر را برای عقاید و خدایانش قربانی می کند و به این ها نیز بسنده نمی کند. شکنجه و آزار حیوانات، نابودی زیستگاهشان، دستکاری ژنتیکی و بهره کشی از آنها ستم به طبیعت است و این ستم به طبیعت در آینده ای نه چندان دور گریبان خود ما را خواهد گرفت.
images

همان طور که امروز هوا پر از ریز گرد است و نفس نمی شود کشید و این بازخور همان سدسازی هاست که به امید کشاورزی بهتر تمام آب را از زمین دریغ کردیم و خاک را نابود ساختیم، نتیجه آزمایشات ما بر روی باکتری ها و ارگانیسم های دیگر نابودی خودمان است .

نه دوست عزیز ! از فیلم های علمی و تخیلی با شما حرف نمی زنم . در سال ۱۹۹۴ بر اثر حمله زنبورهایی که از آزمایشگاه گریخته بودند، ۱۸۶۳ نفر جانشان را از دست دادند و امروزه گزش و حمله این حشرات سالانه جان دست کم ۲۰۰ انسان را در قاره آمریکا می گیرد .

بر اثر دستکاری ژنتیک گیاه ذرت ، که آن را در برابر آفات مصون نگاه دارد ، نیتروژن خاک در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت و با ورود این نیتروژن اضافی به آب ، سرخس ها هم دچار جهش ژنتیکی شده و در طول یک سال فقط ۱۵ میلیون قطعه ماهی نابود شده و ۱۵ گونه جانوری به کل منقرض گردید !

سالانه میلیون ها غاز و بوقلمون برای کریسمس پروار می شوند و کشته می شوند ، در حالیکه ۷۵ درصد گوشت آن دور ریخته می شود!

ماهی های قرمز هفت سین که یا خودشان دسته دسته می میرند یا با خوردن حیوانات دیگر طبیعت را نابود می کنند .
گوسفندان و حیوانات دیگری که کشته می شوند تا ما از بدی و طالع نحس بگریزیم …

images (14)

در حالی که ما وحشتناک ترین اشتباه تکامل هستیم ، هیولاهایی که طراحی شده اند برای کشتار و بی رحمی و قساوت و نسل به نسل روش های جدید کشتار را می آموزیم و بهینه می کنیم .

images (9)

از این دست آمار زیاد است اما به یاد داشته باشیم :

حیوانات درد و رنج را می فهمند آن ها هم مثل من و تو دستگاه عصبی دارند.

images (11)

پوست کندن حیوانات و استفاده از چرم ، برای من و تو شخصیت نمی آورد.
قربانی کردن حیوانات باعث خشنودی هیچ خدا و حضرتی نیست و نشانه توحش است.
کتک زدن و شکنجه و آزار حیوانات باید متوقف شود.
رسوم وحشیانه ، نشانه تمدن نیست نشانه ستمگری و نادانیست.

نویسنده: محسن الوان ساز، نویسنده شاعر مترجم و پژوهشگر