برای نخستین بار در راستای حفظ جان زیستمندان و با همکاری و مساعدت معاونت فرهنگی و دیگر مسئولین دانشگاه زابل، موسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات توانست “کلاس آموزشی تشریح و کالبد گشایی حیوانات آزمایشگاهی” را که برای فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه طراحی شده بود را با “کلاس آموزشی نحوه ی نگهداری حیوانات خانگی” جایگزین کند.

ز3کلاس مذکور توسط انجمن علمی حیات وحش زابل و با تاکید بر گونه های اگزوتیک برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است در این کلاس به منظور رعایت حقوق حیوانات و جلوگیری از ایجاد هرگونه استرس به آنها، از هیچ حیوانی استفاده نخواهد شد.

آزمایشات غیرضروری و منسوخی نظیر تشریح وکالبد گشایی حیوانات آزمایشگاهی که عمری معادل پژوهش و علم آموزی بشر دارد، امروزه جزو آزمایشات تکراری و بدون دستاورد دسته بندی می شود که ضمن از بین بردن وجدان علمی و انسانی، نادیده گرفتن و پست شمردن جان زیستمندان را به دانشجویان و دانش آموزان، آموزش می دهد.

با توجه به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر جایز نبودن آزمایشاتی که جایگزین هایی غیر از حیوانات دارند، چنین اقداماتی نه تنها توجیه علمی ندارند بلکه از نظر شرعی هم حرام بوده و گناه محسوب میشوند.

موسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات ضمن تقدیر و تشکر فراوان از آقای دکتر مجید عرفانیان مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زابل برای همکاری فراوان و جایگزین ساختن کلاسی صلح محور و حذف مصادیق حیوان آزاری از دانشگاه، آرزومند است که در تمامی دانشگاه های کشور روش های نوین و کارآمد، جایگزین آزمایشات منسوخ و تکراری گردد.

لطفاً در صورت مشاهده موارد مشابه، ضمن اعلام اعتراض خود، نمایندگان موسسه را برای همکاری و همیاری هرچه بیشتر با خود، مطلع سازید.

از یاد نبرید که حیوانات هیچ فریادرسی ندارند؛ صدای آنها باشیم.

ز2

ز1