89299707261011702854

من -گودرز صادقی هشجین*- اعلام می‌کنم که از امروز در کارهای پژوهشی جدید از جمله برای پایان نامه‌های دانشجویی که منبعد تصویت می‌شوند هیچ حیوانی را نخواهم کشت تا عدم کشتار حیوانات در کارهای آموزشی را که از دو سال قبل متوقف کرده‌ام تکمیل کنم.

امیدوارم گناهان گذشته من آمرزیده شوند. ثبت با سند برابر است. گودرز ۲۶ دی ۱۳۹۱ – تهران