همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید و در راستای گسترش فرهنگ استفاده از ابزارها و رویکردهای جایگزین آزمایش روی حیوانات در مراکز آموزش عالی کشور، گروه «ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات» در نظر دارد اقدام به جذب نمایندگان دانشگاهی از میان دانشجویان سرتاسر کشور نماید.

از دانشجویانی که با شرط تحصیل در یکی از رشته های وابسته به آزمایش روی حیوانات به نمایندگی گروه «ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات» درآمده اند، انتظار می رود متعاقب دریافت ابزارهای جایگزین آزمایش روی حیوانات در آموزش پزشکی و دامپزشکی (از قبیل مانکن حیوانات و سی دی های آموزشی حاوی فیلم و نرم افزار در خصوص دروس آناتومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی و توکسیکولوژی) و توجیه نسبت به رویکردهای جایگزین آزمایش روی حیوانات (از قبیل استفاده از اجساد حیوانی که به روش اخلاقی تهیه شده اند و کاربرد متد پلاستینیشن در این زمینه) نسبت به اشاعه و توزیع آنها در دانشکده های تابعه مبادرت ورزیده و رابط گروه با دیگر دانشجویان و همچنین اعضای هیئت علمی باشند.

«ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات» که در مجامع بین المللی با عنوان Iranian Anti-Vivisection Association و به اختصار به صورت IAVA شناخته می شود، یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی حقوق حیوانات در ایران می باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز نموده است و همینک نماینده ملّی مؤسسه بین المللی آموزش با شفقت انگلیس (InterNICHE) در ایران می باشد.

از کلیه دانشجویان علاقه مند به منظور نمایندگی در گروه «ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات» در دانشگاه های سرتاسر کشور درخواست می شود مراتب آمادگی خود را به ایمیل گروه به آدرس ramak_roshanaie@interniche.org  و یا به شماره ۰۹۱۲۲۳۰۶۵۲۵ (دکتر رامک روشنایی مقدم، مدیریت گروه) اعلام دارند.