موسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات به همراه تعداد کثیری از اساتید محترم دانشکده های دامپزشکی علوم تحقیقات, دانشگاه تهران, کرج, گرمسار و…و تعداد زیادی از دانشجویان دامپزشکی دانشکده های مختلف، طی نامه ای از ریاست محترم دانشگاه علوم تحقیقات، آقای دکتر رهبر درخواست لغو برگزاری کارگاه دیابتی کردن حیوانات را که در تاریخ پنجشنبه ۲۰مهر ۱۳۹۶ در پژوهشگاه تربیت بدنی علوم تحقیقات قرار است برگزار شود، کردند.

در قسمتی از این نامه آمده است: «با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و روشهای نوین که امروزه در اکثر مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهان استفاده می شوند، نیازی به کشتن یا آسیب زدن حتی به یک موجود زنده در هیچ کلاس #آناتومی، جراحی، #فیزیولوژی، #فارماکولوژی و در بسیاری از پروژه های تحقیقاتی وجود ندارد.»

با اعلام لغو این کارگاه ، به فعالان حقوق حیوانات و مخالفان آزمایش روی حیوانات این دستاورد با ارزش را تبریک می گوییم.

لغو این برنامه شاید شروعی بر تغییرات اساسی در نحوه برخورد با سایر موجودات در #فضاهای_آموزشی کشور عزیزمان باشد. تغییراتی که در کلیه مقاطع و به خصوص #دانشگاه های کشور ایران به شدت به آن نیاز داریم تا از #گونه_گرایی در #نظام_آموزش_رسمی کشورمان بکاهیم. امیدواریم سایر #مراکز_آموزشی ایران این حرکت #آوانگار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران را الگوی خویش قرار دهند.

به امید روزی که هیچ حیوانی اسیر قفس های سرد و هولناک هیچ آزمایشگاهی نباشد و موهبت آزادی سهم همگان باشد.