کارگاهی با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و موسسه جایگزین‌های آزمایش روی حیوانات و سازمان نظام دامپزشکی و با امتیاز بازآموزی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.

مدرسان این کارگاه آقای دکتر گودرز صادقی، ریاست محترم بخش فارماکولوژی دانشکده و آقای دکتر سیاوش احمدی نوربخش، دامپزشک متخصص جراحی و پژوهشگر، بودند.