جلسه سخنرانی آموزش با شفقت (Humane Education)، با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار و گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات در دانشکده دامپزشکی گرمسار برگزار شد.

در طی این جلسه، دکتر صافی استاد کلینیکال پاتولوژی دانشگاه علوم تحقیقات به انتقاد از آزمایشهای حیوانی پرداختند. سپس آقای نیک جوکس، نماینده سازمان بین المللی آموزش با شفقت (InterNICHE) به معرفی روش‌ها و ابزار های جایگزین حیوانات در آموزش دامپزشکی پرداخت و در مورد موثر بودن این روش‌ها و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی و نیز اخلاقی بودن آن‌ها صحبت کرد.

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ همین برنامه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهریار برگزار شد که با استقبال زیاد دانشجویان مواجه گردید.