اگر افکار مرا نمی پسندید میتوانید بروید… تنها به یاد داشته باشید که حیوانات قادر به ترک زندان هایشان نیستند. آنها اسیرند و رنج میکشند. امشب هنگامی که روی تختخواب گرم و راحت خود دراز می کشید، سعی کنید درد و رنجی را که آنها روز به روز و شب به شب تحمل می کنند تصّور کنید. دفعۀ بعد که کمی صابون وارد چشمان شما میشود، سعی کنید تصّور کنید این درد ۳ یا ۴ روز طول بکشد. دفعۀ بعد که معده درد دارید، سعی کنید تصّور کنید آنقدر مایع از طریق گلوی شما به معدۀ شما ریخته شود و شما آنقدر خون بالا آورید که از شدت خونریزی بمیرید. دفعۀ بعد که ضربه ای به سرتان وارد میشود، سعی کنید تصّور کنید میمون هستید و یک بشقاب استیل با سرعت ۵۰ مایل در ساعت به جمجمۀ شما می خورد. آن زمان، تنها آن زمان، باید به خود اجازه دهید به من بگویید من در عقاید خود اشتباه میکنم. برای آنکه تمام اینها به نام علم اتفاق افتاده است. اینها به فراوانی تا همین امروز ادامه دارند.

ریکی راکت
آهنگساز

 

برگرفته از صفحه فیس بوک دوستداران حیوانات